Vi är alla individualister

I september 2021 ges min bok Vi är alla individualister ut på Timbro förlag.

Boken sammanställer min forskning om individualism och placerar den i ett politiskt sammanhang. Jag tar ett nytt teoretiskt helhetsgrepp om liberalismen och argumenterar för att individualismen bör vara dess ideologiska ryggrad.

Förbeställ Vi är alla individualister på förlaget redan idag, eller bevaka den hos Adlibris, Bokus och Boktugg.

”Få kan som Jesper Ahlin Marceta koppla samman akademisk filosofi med aktuell samhällsdebatt och ge läsaren aha-upplevelser på båda områdena. Rekommenderas starkt!” – Andreas Bergh

Förlagets beskrivning av boken

Sverige påstås ofta vara ett av världens mest individualistiska länder. Här anses varje individ äga en okränkbar rätt att forma sitt eget liv utan hänsyn till kollektivet. Religion, kultur, till och med familjen, äger ett värde bara så länge dessa är ett resultat av enskilda individers fria vilja.

Men vad innebär egentligen en individualistisk människosyn? Hur har den uppstått, hur förhåller den sig till idéer om frihet och jämlikhet? Viktigast av allt: kan den försvaras?

I Vi är alla individualister spårar Jesper Ahlin Marceta idén om individualismen tillbaka till 1700-talets amerikanska och franska frihetsrevolutioner. Han tar sig an individualismens kritiker i den samtida svenska idédebatten och bemöter invändningar från såväl vänster som höger. Boken landar i ett moraliskt försvar av individualismen som vägledande liberal princip.