Vad är ”naturligt”?

Var går gränsen mellan ”naturligt” och ”onaturligt”? I en mening är människan med alla hennes förmågor och verksamheter ”naturlig”, då både arten och dess ekologiska avtryck hör till ekosystemet. Människans vandringsstigar genom skogen är naturliga. Det är också ett naturligt fenomen att människor täcker sina kala kroppar i skinn och tyg, att de äter frukt från träden och begraver sina döda – allt hör till ekosystemet. Men då är kanske även pengar, internet och rymdfärder ”naturliga”. De hör ju också till ekosystemet.

I en annan mening är människans teknologiska påhitt, åtminstone de mer avancerade, onaturliga. Frågan är varför. Det tycks då som att människan inte heller hör hemma där.

Är människan och hennes många verksamheter onaturliga? Varför, eller varför inte? Var går gränsen mellan naturligt och onaturligt?