Jag föreläser och leder seminarier i etik och vetenskapsfilosofi vid Avdelningen för filosofi på KTH. I skrivande stund (2018-02-22) har jag genomfört över 300 undervisningstimmar, framför allt på avancerad nivå (master/PhD) men också på grundnivå. Nästan all min undervisning är på engelska.

Mina föreläsningar handlar bland annat om normativ etik, forskningsetik, medicinsk etik, informerat samtycke, autonomiteori, djuretik och metoder i tillämpad etik. Seminarieverksamheten på KTH:s filosofiavdelning är bredare än så och omfattar även exempelvis yrkesetik och vetenskapsfilosofi.

Läs mer om undervisningen vid Avdelningen för filosofi på KTH här.

Mina huvudsakliga undervisningsuppdrag:
» Kursansvarig AK2017 Introduction to Research Ethics (länk)
» Kursansvarig AK2018 Advanced Course in Research Ethics (länk)
» Huvudansvarig för kursmoment i medicinsk etik AK2050 Theory and Methodology of Science with Applications (Medical Ethics) (länk)
» Delansvarig för etikmoment BB1010 Inledande bioteknik

Andra undervisningsmeriter:
» Inbjuden föreläsare: Frihet, Uppsala universitet (2018)
» Invited lecturer: Research Ethics, Jönköping University (2017)
» Invited lecturer: Philosophy of Science and Ethics, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet (2016)