Arkiv

Datum Text/tal
2019-10-15 Kort bokrecension: Anti-Pluralism, av William A. Galston
2019 En spekulativ, och därför tyvärr inte övertygande, förklaring till vad som leder till framgångsrika samhällen. Ekonomisk Debatt 47(6), 63–65.
2019-09-26 Kort bokrecension: Marx and the New Individual, av Ian Forbes
2019-09-22 Kort bokrecension: Just Freedom: A Moral Compass for a Complex World, av Philip Pettit
2019-09-11 Values in research, föreläsning, KTH
2019-09-10 Rights and duties, föreläsning, KTH
2019-09-06 Research on humans, föreläsning, KTH
2019-09-04 Ethical research practices, föreläsning, KTH
2019-09-02 The basics of applied ethics, föreläsning, KTH
2019-09-01 Kort reflektion: Socialismen inför verkligheten, av Nils Karleby
2019-07-25 Kort bokrecension: William James, Pragmatism, and American Culture, av Deborah Whitehead
2019 Ahlin Marceta, J. (2019). David C. Rose, Why Culture Matters Most. The Journal of Value Inquiry. DOI:doi.org/10.1007/s10790-019-09701-9
2019-07-08 Intervju med KTH
2019-07-05 Kort reflektion: Självbetraktelser, av Marcus Aurelius
2019-07-03 Individualismen kan ena socialister och liberaler, tidskriften Frihet
2019-06-28 Kort bokrecension: Football: The Philosophy Behind the Game, av Stephen Mumford
2019-06-16 Kort bokrecension: Why Culture Matters Most, av David C. Rose
2019-06-10 Disputation: Authenticity in Bioethics: Bridging the Gap between Theory and Practice, KTH
2019-05-29 Moral Trade-Offs in the Development and Use of Biotechnology, föreläsning, iGEM, Stockholm University
2019-05-19 Kort bokrecension: How Fascism Works: The Politics of Us and Them, av Jason Stanley
2019-05-16 Affirmative Self-Reflection as Authenticity: Problems and Possibilities, Workshop on Autonomy, Stockholms universitet
2019-05-05 Kort bokrecension: Down Girl: The Logic of Misogyny, av Kate Manne
2019-04-10 Healthcare, computers, and robots, föreläsning, KTH
2019-04-09 Kort bokrecension: The Lost History of Liberalism, av Helena Rosenblatt
2019-04-03 Rights & duties, föreläsning, KTH
2019-03-29 Etiken kring genmodifierade grödor, föreläsning, KTH
2019-03-21 Djuretik, föreläsning, KTH
2019-03-12 Kort bokrecension: American Revolutions: A Continental History, 1750–1804, av Alan Taylor
2019-02-07 Djuretik, föreläsning, KTH
2019-01-16 Ideal and Non-Ideal Theory in Political Philosophy
2019-01-07 Kommentar: Filosofer lär sig marxistisk teori om kapitalism men inte liberal teori om marknaden och det kan vara ett problem
2018-12-17 Kort bokrecension: Philosophical Progress, av Daniel Stoljar
2018-12-10 Healthcare and human enhancement, föreläsning, KTH
2018-12-08 Kort bokrecension: Why Does Inequality Matter? av T. M. Scanlon
2018-12-05 Healthcare, computers, and robots, föreläsning, KTH
2018-12-03 Methods of applied ethics, föreläsning, KTH
2018-11-21 The ethics of technology in healthcare, föreläsning, KTH
2018 A Non-Ideal Authenticity-Based Conceptualization of Personal Autonomy. Medicine, Health Care and Philosophy. DOI: doi.org/10.1007/s11019-018-9879-1
2018-11 Ett humeanskt försvar av äganderätter
2018-10-31 Integrity and genetic privacy, föreläsning, KTH
2018-10-30 Kort bokrecension: The Mystery of Capital, av Hernando de Soto
2018-10-25 Autonomi och frihet. Gästavsnitt med podcasten Aning.
2018-10-05 The intellectual legitimacy of gender studies: Responding to criticism
2018-09-27 Values in research, föreläsning, KTH
2018-09-26 Kort bokrecension: Why Liberalism Failed, av Patrick J. Deneen
2018-09-13 Research on humans, föreläsning, KTH
2018-09-11 Rights and duties, föreläsning, KTH
2018-09-04 Ethical research practices, föreläsning, KTH
2018-08-28 The basics of applied ethics, föreläsning, KTH
2018-08-15 Is gender studies a legitimate field of intellectual inquiry?
2018-07-04 Meeting the Moral Denialist: Teaching Ethics to Someone Who Does Not Want to be Taught Ethics, konferenspresentation, Eighth Cambridge Consortium for Bioethics Education, Paris, Frankrike
2018 What Justifies Judgments of Inauthenticity? HEC Forum. doi.org/10.1007/s10730-018-9356-5
2018-06-20 Moralfilosofi och patientcentrerad vård – vad är rätt och vad är fel?, föredrag, Lumell Associates
2018-06-19 Meeting the moral denialist: Teaching ethics to someone who does not want to be taught ethics, Brown bag lecture, KTH
2018-05 Två filter – en bok om kognitiva missbeteenden och om världens viktigaste fråga, Ekonomisk Debatt 46:4, s 87–90
2018-05-16 Autenticitet i praktiken, Autonomi i teori och praktik: Ett seminarium med filosofer och psykiatrer, Medeltidsmuseet
2018-05-15 Autenticitet i praktiken, Brown bag lecture, KTH
2018-05-07 Judgments of Inauthenticity in Nine Cases, CHE-seminariet, LIME, Karolinska institutet
2018-04-26 Inomborgerliga värdekonflikter från ett liberalt perspektiv, föredrag, Föreningen Heimdal, Uppsala
2018-04-19 Scrutinizing the normative ontology of principlism, konferenspresentation, Methods in Applied Ethics, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
2018-04-17 Scrutinizing the normative ontology of principlism, Brown bag lecture, KTH
2018-04-12 What justifies judgments of inauthenticity?, högre seminariet, Avdelningen för filosofi, KTH
2018 Politisk filosofi idag: Intervju med Elena Namli, professor i teologisk etik vid teologiska institutionen, Uppsala universitet, Tidskrift för politisk filosofi 22:1, s 13–19
2018-03-27 Etiken kring genmodifierade grödor, föreläsning, KTH
2018-03-22 Etiken kring djurförsök, föreläsning, KTH
2018-03 Högst oklart vad socialdemokrater vill, Liberal Debatt 2018:1
2018-03-06 When is it justified to treat a desire as inauthentic?, Forte-workshop, Stockholms universitet
2018-02-21 Etiken kring experiment med djur, föreläsning, KTH
2018-02-09 Bör vi hindra åldrande?, föreläsning, KTH
2018-02-07 Soft Paternalism in the Name of Authenticity, Brown bag lecture, KTH
2018-01-24 Frihet, föreläsning, Uppsala universitet
2017 Politisk filosofi idag: Intervju med Åsa Burman, lektor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för framtidsstudier, Tidskrift för politisk filosofi 21:3, s 29–36
2017 Siedentop, Larry, 2014. Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism. London: Penguin Books., Statsvetenskaplig tidskrift 119:2, s 335–7
2017-12-01 Healthcare and human enhancement, föreläsning, KTH
2017-11-24 Healthcare, computers, and robots, föreläsning, KTH
2017-11-22 Autonomy and new technology, föreläsning, KTH
2017-11-21 Methods of applied ethics, föreläsning, KTH
2017-11-15 Research ethics, workshop, Jönköping University
2017-11-08 Individualisten John Stuart Mill, föredrag, LUF Storstockholm
2017-11-02 Moraliskt ansvar och etiskt tänkande, föreläsning, Ingenjörer utan gränser, Uppsala
2017-11-01 Integrity and genetic privacy, föreläsning, KTH
2017-10-26 Älskade liberalism, förbannade liberaler, föredrag, Centerstudenter i Stockholm
2017-10-20 Personal Autonomy and Informed Consent: Conceptual and Normative Analyses, licentiatseminarium, KTH
2017-10-01 Älskade liberalism, förbannade liberaler, föredrag, Rättviseförmedlingen
2017-09-28 A first defense of moral individualism in bioethics, högre seminariet, Avdelningen för filosofi, KTH
2017-09-12 Rights and duties, föreläsning, KTH
2017-09-08 A defense of moral individualism in bioethics, Brown bag lecture, KTH
2017-08-29 Methods of applied ethics, föreläsning, KTH
2017-08-26 The impossibility of reliably determining the authenticity of desires: implications for informed consent, föredrag, Filosofidagarna, Uppsala
2017 Personal Autonomy and Informed Consent: Conceptual and Normative Analyses. (Licentiate thesis), KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
2017 The impossibility of reliably determining the authenticity of desires: implications for informed consent. Medicine, Health Care and Philosophy 21:1, s 43–50.
2017-05-07 Gästblogg: Varför filosofi är viktigt för arkeologi, Arkeloggen
2017-05-04 Arbetstitel: David Schmidtz rättviseteori, högre seminariet, Avdelningen för filosofi, KTH
2017-04-22 Filosofin och liberalismen, föreläsning, Stureakademin
2017-04 Politisk filosofi idag: Intervju med Marcus Agnafors, filosofie doktor i praktisk filosofi och lektor vid Högskolan i Borås. Tidskrift för politisk filosofi 21:1, s 33–43.
2017-04-04 Personal Autonomy and Informed Consent: Conceptual and Normative Analyses, Brown bag lecture, KTH
2017-03-30 Etiken kring genmodifierade grödor (GMO), föreläsning, KTH
2017-03-27 Conceptual Analyses of Autonomous Consent, CHE-seminariet, LIME, Karolinska institutet
2017-03-23 Etiken kring experiment med djur, föreläsning, KTH
2017-02-17 Etiken kring experiment med djur, föreläsning, KTH
2017-02-15 En modern klassisk liberalism, föreläsning, Centerstudenter/Centerpartiets ungdomsförbund, Uppsala
2017-02-09 Working title: Voluntarily but Unknowingly, högre seminariet, Avdelningen för filosofi, KTH
2017-02-09 Bör vi hindra åldrande?, föreläsning, KTH
2017-02-03 Research ethics, föreläsning, KTH
2017-01-14 Thick classical liberalism and the decay of political debate
2017-01-13 Liberalism 1.0, panelsamtal, Timbro
2016-11-23 Research ethics, föreläsning, KTH
2016-11-16 The Impossibility of Reliably Determining the Authenticity of Desires: Implications for Informed Consent, högre seminariet, Avdelningen för filosofi, KTH
2016-10-24 Individualisten John Stuart Mill
2016-10-12 Why authenticity of personal preferences does not matter: Sjöstrand & Juth (2014) are more right than they think, Forte-workshop, Göteborgs universitet
2016 Förord till den svenska översättningen av Classical Liberalism, Timbro förlag
2016-10 När ska man ingripa mot religiös fanatism?, Sans 2016:4, s 64–7
2016-09-29 Animal ethics, föreläsning, KTH
2016-09-27 Autonomy and informed consent, föreläsning, KTH
2016-09-26 Philosophy of science and ethics, föreläsningar, Karolinska institutet
2016-09-23 Research ethics, föreläsning, KTH
2016-06-08 Is Libertarianism a Thing? / Problems of Libertarian Self-Ownership, presented at Workshop on Libertarianism in Political Philosophy, KTH
2016-05-31 Individualism, autonomi och samtycke, föreläsning, LUF Uppsala
2016-05-29 Epistemisk skepticism som libertarianskt kännetecken?
2016-05-17 Varför inte socialism?
2016-05-14 Nyvänsterns teori och politik, föreläsning, LUF:s spetsutbildning
2016-04-22 Research ethics, föreläsning, KTH
2016-04-20 Autonomy and informed consent, föreläsning, KTH
2016-04-19 Libertarianism vs. liberalism, föreläsning, LUF Stockholm
2016-04-16 Libertarianism som policyredskap?, föreläsning, Stureakademin
2016-04-08 Fem etiska teorier om djurförsök, föreläsning, KTH
2016-04-07 Autonomy and informed consent, föreläsning, KTH
2016-04-06 Deontology: contracts, föreläsning, KTH
2016-04-04 Deontology: rights and duties, föreläsning, KTH
2016-02-12 Research ethics, föreläsning, KTH
2016-01-18 Voluntary or Not? A Critical Assessment of Theories of Voluntariness in Informed Consent in Medical Ethics, CHE-seminariet, LIME, Karolinska institutet
2015-12-02 The Role of Voluntariness in Informed Consent, högre seminariet, Avdelningen för filosofi, KTH
2015-11-26 Research ethics, föreläsning, KTH
2015-10-23 JOSEPH H. CARENS The Ethics of Immigration, Theoria 81:4, s 380–4
2015-10-17 Libertarianism – vilket självägandeskap?, Frihetssmedjan
2015-09-25 Research ethics, föreläsning, KTH
2015-08-22 Ett telefonmöte med rasismens gräsrotsrörelse
2015-07-25 Öppna gränserna, Upsala Nya Tidning
2015-02-24 Den nya vänstern, föreläsning, Geijerska studentföreningen
2015-02-21 Smörja, sexism och haverier – eller en svensk libertarianism?
2014-01-07 John Lockes filosofi tillämpad på dagens svenska alkoholpolitik, panelsamtal, Nocturum
2014-01-07 ‘John Locke’ om den svenska alkoholpolitiken idag, Nocturum
2014 John Locke: Om individens naturliga rätt till sitt eget förnuft, i Klassiska tänkare om alkoholfrågan, Oskar Jalkevik (red), Nocturum
2013-12 Framtiden och plikterna, Svensk Linje nr 4/13
2013-08-03 Mer filosofi stärker samhället, Corren [Uppföljning på ledarplats 2013-08-06: Bildning är lära för livet]