Publications

Peer-reviewed

Ahlin Marceta, J. (2019). A Non-Ideal Authenticity-Based Conceptualization of Personal Autonomy. Medicine, Health Care and Philosophy 22(3), 387–395.

Ahlin, J. (2018). What Justifies Judgments of Inauthenticity? HealthCare Ethics Committee Forum 30(4), 361–377.

—. (2018). The Impossibility of Reliably Determining the Authenticity of Desires: Implications for Informed Consent. Medicine, Health Care and Philosophy 21(1), 43–50.

Other

Ahlin Marceta, J. (2019). En spekulativ, och därför tyvärr inte övertygande, förklaring till vad som leder till framgångsrika samhällen. Ekonomisk Debatt 47(6), 63–65.

—. (2019). David C. Rose, Why Culture Matters Most. The Journal of Value Inquiry. DOI:doi.org/10.1007/s10790-019-09701-9.

—. (2019). Authenticity in Bioethics: Bridging the Gap between Theory and Practice (doctoral thesis). KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.

—. (2018). Värdepluralism och rättvisa: David Schmidtz. In P. Krassén (Ed.), Ny Liberalism (pp. 75–106). Timbro.

Ahlin, J. (2018). Politisk filosofi idag: Intervju med Elena Namli, professor i teologisk etik vid teologiska institutionen, Uppsala universitet. Tidskrift för politisk filosofi 22(1), 13–19.

—. (2018). Två filter – en bok om kognitiva missbeteenden och om världens viktigaste fråga. Ekonomisk Debatt 46(4), 87–90.

—. (2017). Politisk filosofi idag: Intervju med Åsa Burman, lektor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för framtidsstudier. Tidskrift för politisk filosofi 21(3), 29–36.

—. (2017). Personal Autonomy and Informed Consent: Conceptual and Normative Analyses (licentiate thesis). KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.

—. (2017). Siedentop, Larry, 2014. Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism. London: Penguin Books. Statsvetenskaplig tidskrift 119(2), 335–337.

—. (2017). Politisk filosofi idag: Intervju med Marcus Agnafors, filosofie doktor i praktisk filosofi och lektor vid Högskolan i Borås. Tidskrift för politisk filosofi 21(1), 33–43.

—. (2016). Förord. In E. Butler, Klassisk Liberalism: En introduktion (pp. 11–22). Timbro.

—. (2015). Joseph H. Carens The Ethics of Immigration. Theoria 81(4), 380–384.