Opinion

Jag deltar gärna i samhällsdebatten med både populärvetenskapliga och opinionsbildande texter och föredrag. Mina intressen gäller särskilt politisk filosofi och liberalismens idéhistoria, men jag engagerar mig också i diskussioner kring forskningsetik och biomedicinsk etik.

På den här sidan finns ett text- och föredragsarkiv i urval. Kontakta mig gärna om du är intresserad av att anlita mig för texter eller föredrag. Pressbilder som får användas fritt finns här.

Följ mig på Facebook och Twitter.

Texter och föredrag

2020-10-14 — Individualism: Vårt sätt att leva och tänka, Centerstudenter, Göteborg

2020-09-14 — Vart tog den moraliska liberalismen vägen? Timbro förlag

2020-09-11 — Intervju i Mariestads-Tidningen

2020-09-09 — Vad är liberalism? Liberala studenter, Uppsala

2020-09-08 — Den laddade liberalismens återkomst, essäpodcasten Eftertanke

2020 — Om förutsättningarna för en liberal feminismFeminism – en antologi (Isobel Hadley-Kamptz, red.)

2020-06-04 — Samtal om feminism och liberalism, Timbro förlag

2020-05-13 — Replik: Matti och Onn uppvisar liberal naivitet om politisk debattLiberal Debatt

2020-05-07 — The Moral Philosophy of Evidence-based PolicymakingTransforming Evidence

2020-04-16 — Om Unorthodox, tro och individualitet i podcasten Exvangeliet

2020-04-16 — Oortodox liberalism i Aftonbladets podcast Vi tvår våra händer

2020-04-15 — Evidence-based policy as a political idealTransforming Society

2020-04-15 — ”Kollektivet kan vara ett fängelse utan murar”Aftonbladet Kultur

2020-04-14 — ”Individualismen och dess utmaningar”Smedjan

2020-02-19 — ”S har inget att lära av Victor Orbáns favorit”Aftonbladet Kultur

2020-02-14 — Individualism och liberalism i podden Prata om det

2019-12-17 — Liberalism och libertarianism, LUF Uppsala

2019-07-08 — Interview with KTH / Intervju med KTH

2019-07-03 — Individualismen kan ena socialister och liberalerFrihet

2019-05-29 — Moral Trade-Offs in the Development and Use of Biotechnology, iGEM, Stockholm University

2018 — Värdepluralism och rättvisa: David Schmidtz. I P. Krassén (Red.), Ny Liberalism (s 75–106). Timbro

2018 — Politisk filosofi idag: Intervju med Elena Namli, professor i teologisk etik vid teologiska institutionen, Uppsala universitetTidskrift för politisk filosofi 22(1), 13–19

2018-11-08 — Ett humeanskt försvar av äganderätter

2018-10-25 — Autonomi och frihet. Podcasten Aning.

2018-08-14 — Is gender studies a legitimate field of intellectual inquiry?

2018-06-20 — Moralfilosofi och patientcentrerad vård – vad är rätt och vad är fel? Lumell Associates

2018-04-26 — Inomborgerliga värdekonflikter från ett liberalt perspektiv, Heimdal, Uppsala

2018-03 — Högst oklart vad socialdemokrater villLiberal Debatt

2017 — Politisk filosofi idag: Intervju med Åsa Burman, lektor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för framtidsstudierTidskrift för politisk filosofi 21(3), 29–36.

2017 — Politisk filosofi idag: Intervju med Marcus Agnafors, filosofie doktor i praktisk filosofi och lektor vid Högskolan i BoråsTidskrift för politisk filosofi 21(1), 33–43.

2017-11-08 — Individualisten John Stuart Mill, LUF Storstockholm

2017-11-02 — Moraliskt ansvar och etiskt tänkande, Ingenjörer utan gränser, Uppsala

2017-10-26 — Älskade liberalism, förbannade liberaler, CS Stockholm

2017-10-01 — Älskade liberalism, förbannade liberaler, Rättviseförmedlingen

2017-05-07 — Varför filosofi är viktigt för arkeologi, Arkeloggen (återpublicerad här)

2017-04-22 — Filosofin och liberalismen, Stureakademin

2017-02-15 — En modern klassisk liberalism, CS/CUF Uppsala

2017-01-13 — Liberalism 1.0, panelsamtal, Timbro

2016 — Förord. I Butler, E. Klassisk liberalism. En introduktion (s 11–22). Timbro.

2016-10 — När ska man ingripa mot religiös fanatism? Sans 2016(4)

2016-05-31 — Individualism, autonomi och samtycke, LUF Uppsala

2016-05-14 — Nyvänsterns teori och politik, LUF:s spetsutbildning

2016-04-19 — Libertarianism vs. liberalism, LUF Stockholm

2016-04-16 — Libertarianism som policyredskap? Stureakademin

2015-10-17 — Libertarianism – vilket självägandeskap? Frihetssmedjan (nu offline)

2015-07-25 — Öppna gränsernaUpsala Nya Tidning

2015-02-24 — Den nya vänstern, Geijerska studentföreningen

2014-01-07 — ‘John Locke’ om den svenska alkoholpolitiken idag, Nocturum

2014-01-07 — John Lockes filosofi tillämpad på dagens svenska alkoholpolitik, Nocturum

2014 — John Locke: Om individens naturliga rätt till sitt eget förnuft. Klassiska tänkare om alkoholfrågan, O. Jalkevik (red), Nocturum

2013-12 — Framtiden och plikterna, Svensk Linje 13(4)

2013-08-03 — Mer filosofi stärker samhälletCorren (Ledare 2013-08-06: Bildning är lära för livet)

WordPress.com.