Jesper Ahlin Marceta, fil.dr.

Pressfoton

Jag disputerade i filosofi vid Kungliga Tekniska högskolan på en avhandling om personlig autonomi. Därefter riktade jag in min forskning på individualism i den liberala idétraditionen. Jag har också undervisat mycket i etik och vetenskapsteori och är redaktör för Svensk filosofi.

Utöver mitt akademiska arbete har jag länge varit aktiv i samhällsdebatten. Jag är biträdande politisk redaktör på Vestmanlands Läns Tidning och På djupet-redaktör på tidskriften Liberal Debatt. Hösten 2021 gavs min bok Vi är alla individualister ut på Timbro förlag.

Mellan 2018 och 2021 var jag bosatt i Tbilisi, Georgien, tillsammans med min hustru. Jag bedrev ett forskningsprojekt vid Ivane Javakhishvili Tbilisi State University och fotograferade naturen, staden och människorna.

Jag frilansar som skribent, föreläsare, redaktör och fotograf. Här är några exempel på vad jag har erfarenhet av och gärna arbetar med:

  • Artiklar och bokkapitel om liberalismens filosofi och idéhistoria
  • Föredrag om etik, politisk filosofi och vetenskapsteori
  • Populariserad humaniora och samhällsvetenskap
  • Bokrecensioner av facklitteratur
  • Redaktörskap för artiklar och böcker
  • Fackgranskning av forskningsartiklar*
  • Moderera panelsamtal och seminarier
  • Podcasts

Se ett urval av mina arbeten och bokrecensioner.

Jag använder Journalistförbundets riktmärken för frilansarvoden. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta mig.

* Läs mer om min akademiska expertis.