Texter och föredrag

2021-06-24 — Intervju med VLT

2021-06-09 — Moderator, Ethics of AI Use in the Public Sector, Kungliga Tekniska högskolan

2021-05-03 — En falsk föreställning om en »äkta« liberalism, Liberal Debatt

2021-03-15 — Borde vi tolerera låtsastidningarna? Liberal Debatt

2021-03-11 — Vem vågar starta tidning efter haveriet på Bulletin? Liberal Debatt

2021-02-18 — ”Farliga spekulationer”: medicinerna räddar liv, SvD Kultur

2021-02-01 — Slutreplik: Arkitekturupproret vill inte att vi lämnar något eget till eftervärlden, Bostadsbubblan

2021-01-25 — Mot populism och historielöshet i Arkitekturupproret, Bostadsbubblan

2021-01-18 — Filosofi i det offentliga samtalet, i podcasten Om filosofers liv och tankar

2020-12-20 — Idéliberalernas julkalender

2020-10-14 — Individualism: Vårt sätt att leva och tänka, Centerstudenter, Göteborg

2020-09-14 — Vart tog den moraliska liberalismen vägen? Timbro förlag

2020-09-11 — Intervju i Mariestads-Tidningen

2020-09-09 — Vad är liberalism? Liberala studenter, Uppsala

2020-09-08 — Den laddade liberalismens återkomst, i essäpodcasten Eftertanke

2020 — Om förutsättningarna för en liberal feminismFeminism – en antologi (Isobel Hadley-Kamptz, red.)

2020-06-04 — Samtal om feminism och liberalism, Timbro förlag

2020-05-13 — Replik: Matti och Onn uppvisar liberal naivitet om politisk debattLiberal Debatt

2020-05-07 — The Moral Philosophy of Evidence-based PolicymakingTransforming Evidence

2020-04-16 — Om Unorthodox, tro och individualitet i podcasten Exvangeliet

2020-04-16 — Oortodox liberalism i Aftonbladets podcast Vi tvår våra händer

2020-04-15 — Evidence-based policy as a political idealTransforming Society

2020-04-15 — ”Kollektivet kan vara ett fängelse utan murar”Aftonbladet Kultur

2020-04-14 — ”Individualismen och dess utmaningar”Smedjan

2020-02-19 — ”S har inget att lära av Victor Orbáns favorit”Aftonbladet Kultur

2020-02-14 — Individualism och liberalism i podden Prata om det

2019-12-17 — Liberalism och libertarianism, LUF Uppsala

2019-07-08 — Interview with KTH / Intervju med KTH

2019-07-03 — Individualismen kan ena socialister och liberalerFrihet

2019-05-29 — Moral Trade-Offs in the Development and Use of Biotechnology, iGEM, Stockholm University

2018 — Värdepluralism och rättvisa: David Schmidtz. I P. Krassén (Red.), Ny Liberalism (s 75–106). Timbro

2018 — Politisk filosofi idag: Intervju med Elena Namli, professor i teologisk etik vid teologiska institutionen, Uppsala universitetTidskrift för politisk filosofi 22(1), 13–19

2018-11-08 — Ett humeanskt försvar av äganderätter

2018-10-25 — Autonomi och frihet. Podcasten Aning.

2018-08-14 — Is gender studies a legitimate field of intellectual inquiry?

2018-06-20 — Moralfilosofi och patientcentrerad vård – vad är rätt och vad är fel? Lumell Associates

2018-04-26 — Inomborgerliga värdekonflikter från ett liberalt perspektiv, Heimdal, Uppsala

2018-03 — Högst oklart vad socialdemokrater villLiberal Debatt

2017 — Politisk filosofi idag: Intervju med Åsa Burman, lektor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för framtidsstudierTidskrift för politisk filosofi 21(3), 29–36.

2017 — Politisk filosofi idag: Intervju med Marcus Agnafors, filosofie doktor i praktisk filosofi och lektor vid Högskolan i BoråsTidskrift för politisk filosofi 21(1), 33–43.

2017-11-08 — Individualisten John Stuart Mill, LUF Storstockholm

2017-11-02 — Moraliskt ansvar och etiskt tänkande, Ingenjörer utan gränser, Uppsala

2017-10-26 — Älskade liberalism, förbannade liberaler, CS Stockholm

2017-10-01 — Älskade liberalism, förbannade liberaler, Rättviseförmedlingen

2017-05-07 — Varför filosofi är viktigt för arkeologi, Arkeloggen (återpublicerad här)

2017-04-22 — Filosofin och liberalismen, Stureakademin

2017-02-15 — En modern klassisk liberalism, CS/CUF Uppsala

2017-01-13 — Liberalism 1.0, panelsamtal, Timbro

2016 — Förord. I Butler, E. Klassisk liberalism. En introduktion (s 11–22). Timbro.

2016-10 — När ska man ingripa mot religiös fanatism? Sans 2016(4)

2016-05-31 — Individualism, autonomi och samtycke, LUF Uppsala

2016-05-14 — Nyvänsterns teori och politik, LUF:s spetsutbildning

2016-04-19 — Libertarianism vs. liberalism, LUF Stockholm

2016-04-16 — Libertarianism som policyredskap? Stureakademin

2015-10-17 — Libertarianism – vilket självägandeskap? Frihetssmedjan (nu offline)

2015-07-25 — Öppna gränserna, Upsala Nya Tidning

2015-02-24 — Den nya vänstern, Geijerska studentföreningen

2014-01-07 — ‘John Locke’ om den svenska alkoholpolitiken idag, Nocturum

2014-01-07 — John Lockes filosofi tillämpad på dagens svenska alkoholpolitik, Nocturum

2014 — John Locke: Om individens naturliga rätt till sitt eget förnuft. Klassiska tänkare om alkoholfrågan, O. Jalkevik (red), Nocturum

2013-12 — Framtiden och plikterna, Svensk Linje 13(4)

2013-08-03 — Mer filosofi stärker samhälletCorren (Ledare 2013-08-06: Bildning är lära för livet)