Marknaden och exploatering

Låt säga att alla bönder i ett visst område i ett visst utvecklingsland använder SuperFrön™. Med SuperFrön™ kan de få större skördar med mindre vatten, skötsel och skadliga bekämpningsmedel. Nu har dock producenten av SuperFrön™, företaget MadLab, beslutat att höja priset på alla sina produkter med 100%.

Detta har ingen betydelse för de rikaste bönderna i området, eftersom de för det första har råd att köpa dyrare frön och för det andra kan ta över verksamheterna efter fattigare bönder som lämnar marknaden när SuperFrön™ blir för dyrt för dem. Prishöjningen leder alltså till en ekonomisk maktkoncentration och till ekonomisk utslagning i området.

Myndigheterna konfronterar MadLab och kräver en förklaring till prishöjningen under hot om att reglera marknaden hårdare. MadLab väljer då att helt sluta sälja SuperFrön™. Bönderna i området återgår till att använda sämre frön, med negativa aggregerade ekonomiska och sociala följder.

Kunde detta ha undvikits? Borde myndigheterna ha agerat annorlunda? MadLab? Bönderna?