Mitt namn är Jesper Ahlin och jag är moralfilosof. Sedan våren 2015 är jag doktorand vid Avdelningen för filosofi på Kungliga Tekniska högskolan. Jag erhöll min licentiatexamen hösten 2017 och planerar att disputera våren 2020.

Forskning: Min avhandling gäller autonomiteori och informerat samtycke. Mer precist är det begreppet autenticitet jag är intresserad av. Jag ställer forskningsfrågor som till exempel vad det innebär att ett begär är autentiskt, huruvida det är möjligt att observera autenticitet i andras begär, och var paternalism kommer in i bilden när man frågar sig om en annans begär verkligen är autentiskt. Läs mer om min forskning här.

Undervisning: Mina undervisningsuppdrag rör framför allt etik, men också grundläggande vetenskapsteori. Jag är huvudansvarig för flera kurser och kursmoduler i etik och är inbjuden som föreläsare till flera olika lärosäten. Mina föreläsningar och seminarier gäller allt från normativ etik till den tillämpade etikens metoder. Läs mer om min undervisning här.

Annat: Sedan den 1 januari 2018 är jag redaktionsassistent på den filosofiska facktidskriften Theoria. Jag är även intresserad av samhällsfilosofiska frågor och är en av dem som driver intervjuserien ”Politisk filosofi idag” i Tidskrift för politisk filosofi. Mitt huvudsakliga samhällsfilosofiska intresse gäller framför allt liberalismen som politisk teoribildning, vilket jag regelbundet skriver och föreläser om. Läs mer om mina texter och föredrag här.

Läs gärna min blogg, besök min Facebook, följ mig på Twitter eller kontakta mig på jesper.ahlin@me.com.