Jag skriver min avhandling i bioetik men jag är också intresserad av bland annat politisk filosofi och vetenskapsteori. Min avhandling gäller autonomiteori och informerat samtycke.

Mer precist är det begreppet autenticitet – vilket på ett ungefär betyder genuin eller äkta – jag är intresserad av. Jag ställer forskningsfrågor som till exempel vad det innebär att ett begär är autentiskt, huruvida det är möjligt att observera autenticitet i andras begär, och var paternalism kommer in i bilden när man frågar sig om en annans begär verkligen är autentiskt. Ladda gärna hem min licentiatavhandling här.

Jag har vid flera tillfällen presenterat min forskning vid det högre seminariet på Avdelningen för filosofi på KTH, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik på Karolinska Institutet och för forskningsprogrammet Ethical aspects on person-centred care.

Den vetenskapliga tidskriften Medicine, Health Care and Philosophy har publicerat min artikel ”The impossibility of reliably determining the authenticity of desires: implications for informed consent”. Artikeln handlar om vad det innebär för ett begär att vara autentiskt. På Filosofidagarna i Uppsala 2017 gav jag en föreläsning med samma titel.

Våren 2016 arrangerade jag tillsammans med William Bülow en akademisk workshop om libertarianism inom politisk filosofi. På den gav jag presentationen Problems of Libertarian Self-Ownership, vilken blev väl mottagen. Våren 2017 organiserade jag tillsammans med Anna Wedin en workshop i klimatetik med Edward Page som huvudtalare.