Försiktighetsprincipen

En kort tolkning: Den som förespråkar en intervention som kan medföra höga risker är moraliskt skyldig att först visa vetenskapligt att interventionen är ofarlig.

Begreppet ”frihet” är centralt i liberala demokratier. Är man fri om man måste kunna bevisa att ens handlingar är ofarliga? Är försiktighetsprincipen en inskränkning av den akademiska friheten att försöka lösa de forskningsproblem man tycker är viktiga?