Min policy för internetdebatt

Två enkla principer Anonymitet Jag blockar omedelbart och urskiljningslöst anonyma konton. När de kommenterar mina trådar i sociala medier eller på min hemsida tar jag bort deras kommentarer direkt. Samtalsförstörare Internetdebattörer kan delas in i två kategorier, nämligen sådana som bidrar till meningsfulla samtal och sådana som förstör dem. Jag

Självbetraktelser, av Marcus Aurelius

Marcus Aurelius var en av ”de fem goda kejsarna”, därtill den siste kejsaren under perioden som för eftervärlden är känd som Pax Romana – den romerska freden 27 f.Kr.–180 e.Kr. Den ursprungliga titeln är okänd, men Aurelius filosofiska verk kallas ofta för Meditations. I Sjösala förlags nyutgåva, översatt av Ellen

Football, by Stephen Mumford

In his charming little book, Stephen Mumford explores the philosophy of football (”soccer”). The book has five main chapters (the introduction excluded). Each is devoted to different philosophical aspects of the game, namely beauty, wholes, space, chance, and victory. The discussion is enlightening and the prose is clear. I enjoyed

Readings for practical philosophers

I am of the view that philosophical thinking both is and should be an integral part of research in most or all academic disciplines. Furthermore, I think that philosophers should try to solve real-world problems because (1) their expertise is often valuable, and (2) if not, there is a good

Why Culture Matters Most, by David C. Rose

English review in The Journal of Value Inquiry. Swedish review in Ekonomisk Debatt. Rose, D. C. (2018). Why Culture Matters Most. Oxford University Press.

Doktor i filosofi

I måndags (10/6 2019) försvarade jag min avhandling Authenticity in Bioethics: Bridging the Gap between Theory and Practice. Opponent var professor John Christman från Penn State University, USA. Därmed är jag nu filosofie doktor (fil.dr, Ph.D.) i filosofi. Min avhandling handlar om personlig autonomi, vilket betyder att vara självstyrande. En

How Fascism Works, by Jason Stanley

I am split about this book. On the one hand I learned a lot about fascism from reading it, on the other it made me think of the boy who cried wolf. What is fascism, and are we really there? Jason Stanley, professor of philosophy at Yale University, writes in

Vad bidrar filosofer med till samhällsdebatten?

Facebookgruppen ”Bensinupproret 2.0” har i skrivande stund 399 425 medlemmar, vilket är nästan dubbelt så många som det var när filosofen och klimatetikern Eric Brandstedts debattartikel ”Höjt pris på bensinen är inte alls orättvist” publicerades i Aftonbladet i förrgår. Medlemmarna i facebookgruppen protesterar mot att bensinpriset ökar. Eric bemöter protesterna genom

Down Girl, by Kate Manne

Feminist philosopher Kate Manne’s book Down Girl is written to make a real difference. It contributes to the philosophical and sociological understanding of patriarchy but is also contemporarily situated and accessible to a broad audience. I’d say it’s the kind of book that I want to write one day. Manne’s

Vad är individualismen och har den gått för långt?

På den engelskspråkiga versionen av Wikipedia finns en artikel som listar selfierelaterade dödsfall. Medelåldern hos dem som har dött medan – och ofta på grund av att – de har fotograferat sig själva är 22.94 år. Männen är tre gånger så många som kvinnorna. Det ligger nära till hands att

WordPress.com.