John Dewey and the corporatization of America

This is an excerpt from a manuscript on individualism. All references are to Dewey, J. (1999). Individualism Old and New. Promotheus Books. John Dewey developed a theory of individualism as a response to what he saw as “complete economic determinism” (p. 6). He wrote about early 20th century Americans (ibid):

Individualismens effekter på ekonomisk utveckling, demokrati och jämställdhet

Jag skrev i ett tidigare inlägg om individualism, med anledning av att ämnet har diskuterats i svensk politik de senaste veckorna. Forskaren och debattören Patrick Deneen menar att individualismen leder till politisk instabilitet. Jag är skeptisk till Deneens teori, men frågan vad individualism leder till förtjänar eftertanke. Individualismen är grundligt

Marx and the New Individual, by Ian Forbes

Karl Marx is one of the most influential political theorists in history. His criticism of capitalism was foundational to much of 20th century socialism, and is likely to remain central also in the foreseeable future. But, is there a place for the individual—the ideological core of liberalism—in Marxism? In his

Liberalism, individualism och den sociala människan

Det pågår nu en intressant diskussion om individualism i svensk politik. Den konservative politiske teoretikern Patrick Deneen gästade i förra veckan Sverige för att diskutera religion och demokrati. I sin bok Why Liberalism Failed menar Deneen att individualismen är ett skäl till varför liberalismen fallerar – en teori som jag

Just Freedom, by Philip Pettit

Freedom is basic to political thinking. But how should freedom be understood, and why is it important? In his book, philosopher Philip Pettit synthesizes decades of political thinking into a simple standard for complex moral judgments: Just Freedom. Pettit defends a so-called republican understanding of freedom, as opposed to the

Socialismen inför verkligheten, av Nils Karleby

Nils Karleby dog i tuberkolos 1926, samma år som hans bok gavs ut. Karleby var ideolog, chefredaktör för SSU:s tidskrift Frihet och ledamot av den socialdemokratiska partistyrelsen. Hans inflytande på idéutvecklingen i svensk socialdemokrati har varit stort. Enligt Johan Westerholm, som har skrivit förordet till nyutgåvan av Socialismen inför verkligheten,

Surrogatmödraskapet borrar sig in till de viktiga frågorna

Moderaterna meddelade i veckan att de arbetar för att Sverige borde tillåta surrogatmödraskap, vilket innebär att kvinnor ska få bära barn åt andra par som av olika skäl inte själva kan bli gravida. Detta väcker starka reaktioner hos många som menar att det inte borde tillåtas. Ett argument som ofta

William James, Pragmatism, and American Culture, by Deborah Whitehead

Pragmatism is a theory, or a philosophical school of thought, that had its moment of fame in the early 20th century before the rise of what came to be known as analytical philosophy. It is usually associated with the American philosophers Charles Sanders Peirce (1839–1914), William James (1842–1910), and John

Min policy för internetdebatt

Två enkla principer Anonymitet Jag blockar omedelbart och urskiljningslöst anonyma konton. När de kommenterar mina trådar i sociala medier eller på min hemsida tar jag bort deras kommentarer direkt. Samtalsförstörare Internetdebattörer kan delas in i två kategorier, nämligen sådana som bidrar till meningsfulla samtal och sådana som förstör dem. Jag

Självbetraktelser, av Marcus Aurelius

Marcus Aurelius var en av ”de fem goda kejsarna”, därtill den siste kejsaren under perioden som för eftervärlden är känd som Pax Romana – den romerska freden 27 f.Kr.–180 e.Kr. Den ursprungliga titeln är okänd, men Aurelius filosofiska verk kallas ofta för Meditations. I Sjösala förlags nyutgåva, översatt av Ellen

WordPress.com.