Borde vi hindra åldrande?

Vissa forskare tror att vi inom en snar framtid kommer att kunna hindra åldrandet. Med hjälp av genredigeringsteknologi ska de biologiska processer som gör våra kroppar äldre, inklusive medföljande åldersrelaterade åkommor som demens och hjärt-kärlsjukdomar, kunna bromsas eller fås att helt upphöra. En naturlig följdfråga är om detta är möjligt.

Unthinkable, by Helen Thomson

In her book book Unthinkable: An Extraordinary Journey Through the World’s Strangest Brains, science journalist Helen Thomson writes about a group of remarkable people. The reader meets Sharon, who is always lost, Matar, who thinks that he is a tiger, and Joel, who feels other people’s pain, among others. Odd

Ny forskningsartikel: ”Respektera författaren”

Facktidskriften Journal of Academic Ethics har publicerat min artikel ”Respect the Author: a Research Ethical Principle for Readers”. I den föreslår jag en etisk princip för läsning: respektera författaren. Länk: Respect the Author: a Research Ethical Principle for Readers Filosofen Charles Larmore har argumenterat för att läsare har skyldigheter gentemot

Individualisternas utmaning

Den liberala individualismen dominerar västerländsk politik och filosofi. Här står den enskilde människan i centrum. Jag har skrivit förut om individualismen som överideologi och att debatten om individualism är viktig. I den här texten diskuterar jag kritiken som ligger bakom en av individualismens utmaningar. Utmaningen är att utveckla en teori

Makt, mobbning och politik

Under en period i min barndom var jag mobbad. Nej, det här är inte ett inlägg om mina erfarenheter eller om mobbning som sådant. Inlägget handlar om någonting som mobbningen har lärt mig om politik: det handlar om makt. När mobbarna har momentum är de nästan helt oövervinnerliga. Samma sak

Why Nationalism, by Yael Tamir

Many people probably associate nationalism with aggressive and reactionary xenophobia. This is not what nationalism needs to be. In her book Why Nationalism, Yael Tamir offers an analysis of the rise of our contemporary populist nationalism and argues that liberals ”must learn to harness nationalism to their cause” (p. 182).

Charles Taylor and the ideal of authenticity

This is an excerpt from a manuscript on moral individualism. Charles Taylor develops his theory of authenticity in light of individualism as a “source of worry” (Taylor 1991, p. 2). The rise of individualism has given people a right to “choose for themselves their own pattern of life, to decide

Rock, Bone, and Ruin, by Adrian Currie

Obdurodon tharalkooschild, an extinct species of platypus, was twice as big as its modern relatives. It lived in fresh waters where it preyed on turtle, frog, and fish. Everything we know about O. tharalkooschild is from a tooth found by paleontologists in 2012. One. Single. Tooth. Given such lack of

Om den klassiska invändningen att individualister inte förstår människan

Kritiker brukar hävda att individualister inte förstår människan. Den individualistiska bilden av människan som en atom, självskapad och avskuren från sociala sammanhang, är helt enkelt fel. Argumentet har upprepats i över 200 år. Till exempel avfärdade Edmund Burke individualismen eftersom den ”förhåller sig till mänskliga handlingar och intressen efter den

Nyansera den viktiga debatten om individualism – vår ideologi

Den konservative politiske teoretikern Patrick Deneen gästade nyligen Sverige för att tala om sin bok Why Liberalism Failed. En av Deneens teser är att liberalismens individualism underminerar samhällets små gemenskaper, som exempelvis familjen och olika lokala samfund, vilket leder till ett instabilt samhälle. Individualismen är mycket riktigt dominerande i liberala demokratier.

WordPress.com.