The communitarian criticism of individualism

This is an excerpt from a manuscript (work in progress) on individualism. The most recognized contemporary criticism of individualism is commonly associated with Alasdair MacIntyre, Charles Taylor, and Michael J. Sandel. Their general view is that the individualist individual is socially and metaphysically untenable. Sandel has developed his critique taking

Den politiska debatten: en liberaldemokratisk institution

Igår publicerades min replik ”Matti och Onn uppvisar liberal naivitet om politisk debatt” i Liberal Debatt. I repliken argumenterar jag att liberaler sällan, kanske till och med aldrig, borde debattera med högerextremister. Här är några tillägg som inte fick plats i repliken. Öppna och fria debatter är politiska institutioner i

Utilitarism – en något speciell syn på moral

Låt säga att du har en vän med en något speciell syn på vetenskap. Hon tror på en allt-i-allo-förklaring på världens alla fenomen: varje tänkbart fenomen i universum – som exempelvis om två asteroider kommer att krocka med varandra om några hundra år, hur mycket Stefan Löfven har betytt för

Vetenskapsteori och coronaburns

För fem-sex år sedan undervisade jag naturvetare och ingenjörer i grundläggande vetenskapsteori. En mycket lärorik erfarenhet. På ett av kursens seminarier, som hade utvecklats av mer seniora lärare än jag själv, skulle studenterna öva sina färdigheter i hypotesprövning. Inför seminariet hade studenterna läst artikeln ”Dowsing Along the Psi Track”, som

Unorthodox och individualism – ett svar till kritikerna

Det har kommit många repliker på min text i Aftonbladet kultur, ”Kollektivet kan vara ett fängelse utan murar”, i vilken jag tolkar Netflix miniserie Unorthodox ur ett individualistiskt perspektiv. I det här inlägget bemöter jag vad jag anser är den viktigaste kritiken. Först vill jag dock betona en sak. I

Montesquieu’s Liberalism and the Problem of Universal Politics, by Keegan Callanan

Baron de La Brède et de Montesquieu, or simply Montesquieu, is one of the most influential post-enlightenment political thinkers, famous not least for his doctrine of the separation of powers. In his book Montesquieu’s Liberalism and the Problem of Universal Politics, Keegan Callanan interprets Montesquieu as a proto-liberal particularist. Much

Ny forskningsartikel om bioetiska autenticitetsproblem

“I wasn’t really bothered about dying, as long as I died thin.” Citatet är från en person som berättar om sin anorexia. Var hennes önskan att hellre dö än gå upp i vikt autentisk? Var den verkligen hennes? Inom hälsa och sjukvård vill vi ibland fälla omdömet att en patient

Ny forskningsartikel om evidensbaserad policy

Min artikel ”The Evidence-Based Policy Movement and Political Idealism” har blivit publicerad i den referentgranskade tidskriften Evidence & Policy. I det här inlägget sammanfattar jag artikelns huvudsakliga budskap. Om du vill läsa hela artikeln men inte har tillgång till tidskriften är du välkommen att maila mig. Mina aktuella kontaktuppgifter finns

Roman Political Thought, by Jed W. Atkins

I dare to say that everyone with a degree in philosophy has studied Ancient Greek political thought. But what about the Ancient Romans? In his book Roman Political Thought, Jed W. Atkins discusses political ideas and issues that cannot be explored (to the same extent) only through a study of

John Dewey skulle ha försvarat genusforskningen

Genusforskningen är hotad. Hoten är dels ”hårda”, som när Nationella sekretariatet för genusforskning utsattes för en bombattrapp i december 2018. De är också ”mjuka”, som när inflytelserika kritiker grundlöst hävdar att forskningen är ovetenskaplig. Hoten är även strategiska. Högerpopulister angriper nämligen forskningen med avsikten att delegitimera universitet och experter, så

WordPress.com.