Ny forskningsartikel om bioetiska autenticitetsproblem

“I wasn’t really bothered about dying, as long as I died thin.” Citatet är från en person som berättar om sin anorexia. Var hennes önskan att hellre dö än gå upp i vikt autentisk? Var den verkligen hennes? Inom hälsa och sjukvård vill vi ibland fälla omdömet att en patient

Ny forskningsartikel om evidensbaserad policy

Min artikel ”The Evidence-Based Policy Movement and Political Idealism” har blivit publicerad i den referentgranskade tidskriften Evidence & Policy. I det här inlägget sammanfattar jag artikelns huvudsakliga budskap. Om du vill läsa hela artikeln men inte har tillgång till tidskriften är du välkommen att maila mig. Mina aktuella kontaktuppgifter finns

Roman Political Thought, by Jed W. Atkins

I dare to say that everyone with a degree in philosophy has studied Ancient Greek political thought. But what about the Ancient Romans? In his book Roman Political Thought, Jed W. Atkins discusses political ideas and issues that cannot be explored (to the same extent) only through a study of

John Dewey skulle ha försvarat genusforskningen

Genusforskningen är hotad. Hoten är dels ”hårda”, som när Nationella sekretariatet för genusforskning utsattes för en bombattrapp i december 2018. De är också ”mjuka”, som när inflytelserika kritiker grundlöst hävdar att forskningen är ovetenskaplig. Hoten är även strategiska. Högerpopulister angriper nämligen forskningen med avsikten att delegitimera universitet och experter, så

”Liberal” in the Roman sense

This is an excerpt from a manuscript on individualism. The word “liberalism” stems from the Latin liber, which means both “free” and “generous,” and liberalis, which means “befitting a free-born person” (Rosenblatt 2018, p. 9). To the ancient Romans, the noun liberalitas, which corresponds to liber and liberalis, referred to “a noble and generous way of

Tror individualister att människan är en social atom?

Individualismen är den tvådelade uppfattningen att (1) värdet av den enskilda människan bör respekteras och (2) hållas högre än andra värden, som exempelvis gruppens. Uppfattningen innehåller bland annat en modell av människan, nämligen den abstrakta individen. Modellen representerar verkliga människor i moraliskt och politiskt tänkande och kan ta olika former.

Payam Moula och arbetarrörelsens val: Auktoritär konservatism eller progressiv individualism?

Nyliberalismen är död. Det var självförvållat, och inte en dag för sent. Payam Moula gör i sin debattartikel i Expressen Kultur (7/2) en filosofisk tolkning av samtiden som påbjuder replik. Den liberala individualismen måste försvaras. Redaktören för den socialdemokratiska tidskriften Tiden menar att decenniet vi just lämnat ”är ett där (ny)liberalismen slutligen

What Is a Person? by John M. Rist

Philosophers often speak of agents, which in general terms are beings capable of some degree of autonomous action, and individuals, which among other things are beings that enjoy political rights. But what about persons? The notion might be underexplored. Catholic philosopher John M. Rist is wildly conservative. In his book

Podd om individualism

Oscar Matti hedrade mig med en inbjudan att vara med i hans podd Prata om det för ett samtal om individualism och liberalism. Jag forskar nu om just individualism så det var väldigt roligt att få prata om det. Är människan en isolerad atom eller är hon en social varelse?

Text & stil, av Magnus Linton

För oss inom akademin är nog författaren och journalisten Magnus Linton mest känd för sin anställning som ”husförfattare” på Uppsala universitet, där han under en tid försökte att piska fram lite liv och lust i forskarnas platta och grådaskiga textproduktioner. Jag vet inte om projektet var lyckat, men efter att

WordPress.com.