Arkiv och sök

Utvalda blogginlägg

Lena Andersson och självägandeskapet

2019 kom författaren och debattören Lena Anderssons filosofiska bok Om falsk och äkta liberalism. Eftersom Andersson är en högt ansedd ideolog i samhällsdebatten är det välkommet att experter närgranskar hennes politiska filosofi. I det här inlägget tittar jag närmare på en av komponenterna i Anderssons liberalism, nämligen hennes teori om självägandeskap.

Fortsätt läsa

The Lost History of Liberalism, by Helena Rosenblatt

What is liberalism? In her book, Rosenblatt traces the word ”liberalism” back to its roots in Roman political thinking. The short story is that liberalism is formed in and by social and historical contexts; a liberal person, theory, party, etc., is liberal relative to other contemporary persons, theories, and parties, rather than to some transcendent ideal. Liberalism is not a constant. It is dynamic and progressive.

Fortsätt läsa

Adjö akademin!

De flesta är medvetna om de tuffa villkoren. De vet att vissa lämnar akademin för att de inte vill arbeta under sådana förhållanden, liksom att andra lämnar för att de helt enkelt inte lyckas att etablera sig. Men för många består den kunskapen av siffror och abstraktioner. Det är ovanligt att akademiker ger personliga vittnesmål av sina upplevelser. Kanske kan min berättelse ge liv åt siffrorna och abstraktionerna så att de blir mer verkliga.

Fortsätt läsa

Femtio senaste