Är alla uppfattningar lika mycket värda?

”Vaccinationer leder till autism”, ”människan orsakar inte klimatförändringarna”, ”jorden är egentligen platt” – tre exempel på felaktiga men förekommande uppfattningar som kan ha politisk betydelse.

Det råder inga tvivel om att forskare har epistemiskt mer värdefulla uppfattningar i vissa frågor än vanligt folk. Men betyder detta att forskares uppfattningar är moraliskt mer värdefulla än vanligt folks? Borde till exempel forskare ha mer omfattande yttrandefrihet i frågor som gäller deras expertis, eller borde de kanske få fler röster än andra i demokratiska val i dessa frågor? Borde felaktiga uppfattningar förbjudas i offentlig debatt?