Tore skorpas sten, två gamla kyrkor och det tidigkristna Västergötland

Runstenen ”Vg 13”, daterad till runt år 1010-1050, har stått på ungefär samma plats strax utanför Mariestad sedan 1600-talet. Ytterligare en sten med nästan precis samma inskription finns någon kilometer bort. En översättning av runorna på Vg 13 lyder:

Tore skorpa reste denna sten efter sin son Kättil och efter Oluv, sin fosterdotter/-mor

Översättningen är tvetydig eftersom ordet ”fostra” kan tolkas både som fostermor och fosterdotter. Denna fostra bar alltså namnet Oluv, vilket under vikingatiden – till skillnad från vår tids ”Olof” – också kunde vara ett kvinnonamn. Enligt vissa tolkningar var Oluv en träl, vilket gör Vg 13 till ovanlig då trälar annars sällan är omnämnda på runstenar.

Runt 250 meter söder om stenen finns de arkeologiska resterna av två kyrkor. Den äldre kyrkan, på bilden ovan markerad med vitmålade stubbar, dateras till början av 1000-talet. Den yngre, som är markerad med stenar, var i bruk fram till 1400-talet.

Kring kyrkorna finns ett gravfält med runt 1 500 gravar. Till en början begravdes män norr om kyrkan och kvinnor söder om den, i enlighet med nordiskt gravskick under tidig medeltid. Denna segregation övergavs dock så småningom.

1000-talet i Västergötland var intressant. Här döptes Olof Skötkonung år 1008 och här grundades år 1014 Skara stift, som är Sveriges äldsta.

Enligt förut dominerande teorier om Sveriges kristnande skedde detta först efter år 1000, men nya arkeologiska fynd och forskningsresultat tyder på att kristendomen etablerades redan hundra eller hundrafemtio år tidigare – just här i norra Västergötland. Kanske hade Tore skorpas släkt varit kristen i flera generationer när han lät resa sin runsten.

Källor

Fotevikens museum. Runstenarna vid Leksberg kyrka. Hämtad 2019-02-19.

Harrison, D. (2017, 6 april). När blev Sverige kristet? Svenska Dagbladet.

Historiska personer. Personakt för Olof Skötkonung. Hämtad 2019-02-19.

Karlsson, J. (2012). Ofria omnämnda på runstenar i det vikingatida Sverige (kandidatuppsats). Stockholms universitet.

Kulturbilder. (2017, 5 januari). Runstenar Västergötland – Vg 13 (blogginlägg).

Olsson, P. (2017, 10 september). Vikingakvinnan Kata – en av de första kristna svenskarna. SVT Nyheter.

Svenska Kyrkan. Skara stift. Hämtad 2019-02-19.

Roman, E. (2011). Segregationen på medeltida kyrkogårdar. En inblick i Västerhus och Löddeköpinge kyrkogård (kandidatuppsats). Stockholms universitet.