I våras skrev jag en text om John Stuart Mill. Ladda ned den i PDF-format här.

Kärt barn har många namn. Vi känner John Stuart Mill som en progressiv optimist, som liberal, utilitarist och empiricist. Alla är de namn på olika berättelser vi kan ge om en av den moderna tidens mest inytelserika filosofer. […] Min avsikt med den här artikeln är att ge en berättelse om individualisten John Stuart Mill.