”Regeringen lägger ett lagförslag om kvotering till bolagsstyrelser. Senast 2019 ska 40 procent av ledamöterna vara kvinnor, annars väntar böter … mellan 250 000 och fem miljoner kronor, beroende på bolagets storlek.” (DN)

Kvotering är ett av flera fenomen som tydliggör hur liberaler som är lagda åt det mer klassiska hållet gör skillnad på tvingande lagar och tvingande normer.

Det råder inga tvivel om att sociala normer har en stark inverkan på samhällets utformning. Vad gäller problemet som ligger till grund för regeringens lagförslag är det patriarkala normer som hindrar kvinnor från att avancera i näringslivet. Det finns inga skäl för klassiska liberaler att förneka detta.

Men en klassiskt liberal menar att sociala normer inte är av en natur som är politiskt intressant. Den politiska filosofins ”första fråga” gäller enligt den klassiska liberalismen vad som berättigar människor att använda »våld eller hot om våld« mot varandra. Sociala normer, vare sig de är goda eller onda, har inte med den frågan att göra. De rättfärdigar inte tvingande lagstiftning.

Ibland har detta kontraintuitiva följder. För en klassiskt liberal är en lag som förbjuder någonting som ingen ägnar sig åt, som exempelvis att stirra in i solen tills ögonen går sönder, politiskt intressant medan en social norm som förbjuder någonting som alla ägnar sig åt, som till exempel att tvätta händerna efter toalettbesök, är politiskt ointressant. Klassiska liberaler skulle protestera mot solstirrarförbudet men förbli tysta vad gäller handtvättarförbudet.

Den klassiska liberalismen har därför ett ”verklighetsproblem”. Vissa fenomen, som solstirrarförbudet, är politiskt intressanta trots att de endast har en hypotetisk eller abstrakt inverkan på de flestas liv. Andra fenomen, som handtvättarförbudet, påverkar många människor direkt och omedelbart men förblir ointressanta. Hur verklighetsnära är den klassiska liberalismen?

Å andra sidan, precis som att klassiska liberaler inte borde förneka att sociala normer har en stark inverkan på samhällets utformning borde ingen annan förneka att frågan om »våld eller hot om våld« är av en alldeles särskild natur. Varje seriöst politiskt tänkande person måste förr eller senare söka ett svar på den. Och då kan klassiska liberaler ha ett försprång.

När man konfronterar den politiska filosofins ”första fråga” finner man, förhoppningsvis, att även idéer som inte är verklighetsnära kan ha ett mycket högt värde. Om det hypotetiska och det abstrakta uteblir från politiskt tänkande blir samhällsdebatten fattigare – och potentiellt farligare, eftersom vissa stenar då inte lyfts på och granskats. Vem vet vad som finns därunder?

Erik Hultgren, före detta politisk redaktör på Blekinge Läns Tidning, kommenterar regeringens lagförslag på följande vis:

… en vanlig börsbolagsstyrelse består av 6 personer. Minst 40% av båda könen innebär för de flesta tvång på 50/50. När en kvinna avgår kan hon bara ersättas av en kvinna. Samma sak för en man.

Det kan snart bli verklighet att kompetenta personer väljs bort till förmån för någon med en statligt sanktionerad könstillhörighet. Även andra än klassiska liberaler borde tycka att det är viktigt och medge att det kan ha en stark inverkan på samhällets utformning – kanske inte alltid på ett önskvärt vis.

Men klassiska liberaler borde nog, inte minst för den politiska taktikens skull, försöka att besvara andra viktiga frågor. Kan man finna ideologiska svar på hur problemet med patriarkala sociala normer kan lösas? Eller kan man förklara varför det inte är ett problem? Många väljare ställer frågor av det slaget. Om klassiska liberaler inte har bra svar, eller inte kan göra sina svar tillgängliga och tillfredsställande, riskerar man att hamna på efterkälken. Varför är skillnaden mellan tvingande lagar och tvingande normer så viktig?