Replik på Hanif Bali – sätt käppar i hjulen för Botkyrka kommun!

Hanif Bali (M) skrev i förrgår på Expressens debattsida med anledning av att Botkyrka kommun ska samla in sociodemografisk data om sina invånare. Jag delar Balis åsikter, om än inte språkdräkten han klär dem i.

Det offentliga borde inte ha eller verka för att samla information om vilken hudfärg och religion invånarna har, och om det ändå har sådan data borde den inte användas politiskt. Men Botkyrka kommun har fattat sitt beslut, varför det näst bästa är att försöka minimera skadorna. Därför riktar jag mig till hur kommunen nu bör gå tillväga med den planerade enkätundersökningen.

Till att börja med får informationen inte kunna knytas till enskilda personer, utan måste vara anonymiserad. Om för få deltar i undersökningen får inte resultatet offentliggöras. Risken finns då att man med relativt små ansträngningar kan identifiera vad enskilda svarande har uppgett för information. Samma sak gäller om för många uppger samma information. Om till exempel nio av tio anger en viss religionstillhörighet kan man med ganska stor säkerhet knyta denna information till specifika individer varpå anonymiteten röjs.

De tillfrågade måste vara fullständigt informerade om vad det politiska syftet med datan är för tillfället och hur den i nuläget planeras att användas. De måste veta att inte bara den nuvarande regimen utan även kommande – exempelvis en rasistisk eller islamofobisk, om det vill sig illa – kommer att ha tillgång till datan, varpå det politiska syftet med datan kan komma att ändras i efterhand.

Det måste vara den enskilde invånarens egna beslut att lämna information. Ingen ersättning får utgå eller andra förstärkande incitament att svara förekomma. Kommunen måste också finna en metod för att samla in datan som garanterar att ingen svarar i någon annans ställe – att exempelvis inte en patriark fyller i enkäterna åt kvinnorna i hushållet. Vidare får endast öppna frågor ställas i enkäten, så att invånaren själv har makten att skriva sin egen berättelse och inte genom undersökningens utformning leds i riktning mot vissa svar.

Bara invånare med kognitiv kapacitet att bearbeta den givna informationen samt att fatta och kommunicera ett beslut mot bakgrund av den ska erbjudas att delta. Därför måste distributionen av enkäten vara individualiserad på ett sätt som kan komma att strida med kravet på anonymitet. Den svarande måste demonstrera förmågan att uppskatta hur sociodemografisk data kan komma att påverka hen, och den som samlar datan är skyldig att iaktta denna förmåga hos varje enskild svarande.

Jag hoppas att Botkyrka kommun ändrar sitt beslut i ljuset av de tuffa etiska krav som rätteligen ställs på en offentlig databas med sociodemografisk information. Om de ändå väljer att fortsätta med datainsamlingen önskar jag att kommunens invånare avstår från att delta eller lämnar falska uppgifter om sig själva.