I somras skrev jag en recension av den politiske teoretikern Joseph Carens bok The Ethics of Immigration. Recensionen är nu publicerad i journalen Theoria och finns att läsa online. Den fullständiga referensen är:

Ahlin, J. (2015), ”The Ethics of Immigration – By Joseph H. Carens”, Theoria, vol. 81, no. 4, s. 380–384

Om du inte har tillgång till universitetsbibliotek eller på andra sätt har problem med åtkomst kan jag skicka recensionen via e-post.