För två veckor sedan publicerade Frihetssmedjan min essä ”Libertarianism – vilket självägandeskap?” I den visar jag att (ett av) libertarianismens moraliska fundament är mycket svagare än vad libertarianer ofta tror att det är.

Detta fundament kallas ofta för ”tesen om självägandeskap”. Enligt tesen om självägandeskap äger varje (vuxen och beslutskompetent) person sig själv på samma sätt som man äger materiella ting. Därför har varje person den moraliska rätten att göra vad hon vill med sin egen kropp med den enda restriktionen att hon inte kränker någon annans motsvarande rätt.

Libertarianer tar avstamp i tesen om självägandeskap i sin kritik av staten. Om tesen är svag är därmed kritiken av staten också det – kanske måste då libertarianer tänka mer på moralen som ligger till grund för deras politiska filosofi.

Jag presenterar i essän två argument som ska visa varför tesen om självägandeskap är svagare än vad libertarianer ofta tror att den är. Först, det jag kallar för ”gränsproblemet”. Libertarianer har inget bra svar på hur långt individens självägandeskap egentligen sträcker sig. Därefter, det jag kallar för ”ursprungsproblemet”. Libertarianer saknar goda förklaringar till varför vi ska tro på tesen om självägandeskap och varför den är så viktig.

Texten togs emot positivt av ideologiskt intresserade libertarianer medan ”aktivisterna” protesterade. Förhoppningsvis kan essän göra något gott i utvecklingen av en svensk libertarianism.