(Foto: Tina Enström/SVT) Rubriken till artikeln säger det mesta: ”Bernth måste måla om sitt hus”. Huset är inte neongrönt. Inte heller är det regnbågsfärgat eller lila med rosa stjärnor på. Det är brandgult skiftande mot rött – och skitsnyggt.

”Den färgsättningen är inte svensk”, kommenterade Anders Steen (C), ordförande i byggnads- och räddningsnämnden i Mjölby, ”i Sverige håller vi oss till en färg i stort sett.”

Att vi i Sverige ”håller oss till en färg i stort sett” när vi målar hus beror möjligtvis på att det är just byggnadsnämnderna i kommunerna som bestämmer vilka färger som är godkända. Om byggnadsnämnderna godkände fler färger skulle problemet vara löst. Husfärger är inte definierande för Sverige och svenskar – det är däremot att vi lyder för att vi blir tillsagda att lyda.

Entusiastiska ateister brukar kritisera religion för dess cirkularitet: ”Du ska tro på Gud för att Gud säger att du ska tro på Gud.” Cirkelresonemang av det slaget har egenskapen att de stärker övertygelsen hos de redan övertygade och tvivlet hos de redan tvivlande. De är därför värdelösa som förklaringar till varför man bör lyda auktoriteter. Bara de som redan underkastar sig makten godtar påståenden som ”lyd makten för att makten säger att du ska lyda makten.”

I vad ska Bernth finna motivation att måla om sitt hus igen? Ingenting i byggnadsnämndens resonemang erbjuder honom skäl att underkasta sig deras vilja. De bara bestämmer. Om han målar om sitt hus igen är det för att han annars blir bestraffad. Kanske blir det böter. Vägrar han betala dem blir det något annat, mer kraftfullt. Därför kommer han att lyda. Inte för att byggnadsnämnden presenterar sunda och övertygande argument – utan för att han annars blir tvingad till underkastelse.

På vilket sätt kan man rättfärdiga förfarandet? Mänskligheten håller på att göra upp med förtryck. Vi prisar den sekulära staten för att vi har blivit medvetna om att religiösa påbud kräver en underkastelse vi finner förkastlig. Men samma sak gäller även statligt förtryck. Det är abstrakt och förlåtligt till den dag vi tar initiativ som att måla våra hus efter eget tycke. Då påminns vi snart om statens natur – ”lyd makten för att makten säger att du ska lyda.” Det borde stå på mänsklighetens agenda att göra upp med staten.

Diskutera och dela på Facebook och Twitter.