I dag skriver Karin Pettersson, chef på Aftonbladets ledarredaktion, under rubriken ”Vi måste våga höja skatterna”. Svenskarna är nämligen ”underbeskattade” – ja, jag var tvungen att lära datorns ordlista det uttrycket. Enligt Pettersson räcker det tydligen inte med att Sverige har ett av världens högsta skattetryck.

Det räcker tydligen inte med att skatten redan är svenskens största utgift. Den med en inkomst på 25 000 kronor betalar 17 200 kronor i skatt. Varje månad. ”Underbeskattad.”

Givetvis pekar Karin Pettersson på de rikaste, på den lilla klick som tjänar allra mest. Det låter ju så rimligt att dessa skulle kunna bidra med mer till statskassan. (I stället för att man gör om välfärdssystemet till ett fungerande.) Men man får inte låsa fast blicken vid dem som tjänar så mycket just nu utan att ta hänsyn till dem som vill tjäna så mycket i morgon.

Ja, herr VD vid Stora Elaka Företaget skulle säkert sitta kvar på sin stol även om hans skatt höjdes. Men vi vill att Stora Elaka Företaget ska fortsätta att leverera tjänster och produkter och skapa jobb åt tusentals människor under lång tid framöver. De kommer att behöva rekrytera nya chefer och då måste de kunna säga ”tjena, jobba här i Sverige i stället för att sticka utomlands dit pengarna är större.”

I en dynamisk och globaliserad ekonomi måste vi vara konkurrenskraftiga även om det sticker i ögonen på Aftonbladets ledarskribenter.

Och även om det är de rika som Pettersson pekar på är det inte dem hon avser. Hon använder den lilla rika klicken som lockbete för att plocka ur vanliga människors plånböcker. De rika är inte så många eller så rika att de kan fylla det omättliga tomrum som offentlig sektor utgör. För att göra en signifikant skattehöjning måste vanligt folk betala. Det vill säga, vanligt folk för vilka skatten redan är den enskilt största utgiften. ”Underbeskattade.”