Bostadsministern gör i dag en av sina första arbetsinsatser genom att skriva på Dagens Nyheters debattsida att marknaden inte kan leverera bostäder. Bah!

Under nittiotalet avvecklades subventionerna till bostadsbyggandet. Man fick inte längre betalt av staten för att bygga nya bostäder. I samma veva avtog naturligtvis också byggandet. Av detta faktum drar somliga slutsatsen att bostadsbyggande kräver subventioner.

Det finns ett korn av sanning i det. Givet de förutsättningar som finns för att bygga krävs kanske subventioner. Men förutsättningarna är inte de bästa. De är absolut inte marknadsenliga.

För att bygga bostäder måste man harva sig igenom ett regelverk så omfattande att det kräver juridisk kompetens bortom alla rimligheter. Man måste därtill verka på en marknad utan fri hyressättning, vilket egentligen inte är en marknad över huvud taget. Till detta kommer alla (skatte-)kostnader som alltid faller på arbetsgivare och (skatte-)kostnader som faller på arbetstagare och konsumenter.

Det är alltså inte marknaden som har visat sig oförmögen att leverera bostäder. Bostadsmarknaden är ett sönderskjutet ingenmansland fyllt av taggtråd och minor som ingen vill eller kan korsa utan att få stödbetalning av staten.

Man borde inte sätta upp fler hinder för byggandet. Det är inte en långsiktig lösning på bostadsproblemet. I stället borde man riva allt skräp som ligger i vägen för att det återigen ska bli lönsamt att bygga. Bostadsbristen är inte ett ”marknadsmisslyckande” för det finns helt enkelt knappt någon marknad att misslyckas på.