I dag angreps yttrandefriheten då tungt beväpnade män attackerade den franska satirtidningen Charlie Hebdo och dödade minst tio personer, däribland två poliser. Just yttrandefriheten är en av våra viktigaste institutioner och bör därför försvaras mot alla former av kränkningar.

Filmer och fotografier från dagens terrordåd spreds snabbt över internet. Yttrandefriheten ska självklart gälla, men – som Christian Christensen, professor i journalistik, skrev på Twitter – ”att sprida videon på när den franska polismannen avrättas är en rättighet du kan välja att inte använda.”

Journalister bär ett extra stort ansvar gällande vad som publiceras. Allmänhetens Pressombudsman (PO) har sammanställt ett antal pressetiska regler (notera att de med rätta inte är lagar) som press, radio och TV bör följa. Bland annat rekommenderar PO följande:

7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

9. Visa alltid brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn.
Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.

Ofta måste media väga nytta mot lidande när de fattar beslut om att publicera eller inte publicera. Allmänhetens nytta eller intresse av att sådant som kränker människors privatliv publiceras är sällan större än lidandet som sådan publicering kan medföra. Därför bör press, radio och TV utom i särskilda fall avstå från att publicera känsliga uppgifter och bilder.

Den svenska sajten Nyheter24 valde att publicera stillbilder från ovan nämnda video under den fetstilta rubriken ”Här avrättar terroristerna franske polismannen.” Jag har svårt att se att allmänhetens intresse av att se dessa bilder trumfar det lidande som spridningen av bilderna orsakar polismannens anhöriga. (Tillkommer gör kränkningen av den integritet som vi bör föreställa oss att den avrättade mannen har även efter sin död.)

Bloggaren och krönikören ”Wiseman” erbjuder ett försvar av den typ av publicering som Nyheter24 valde att göra. Argumentationen som kan härledas från hans tweets skulle kunna lyda:

  1. Människor behöver förstå brutaliteten i terror
  2. Bilder på terror bidrar till sådan förståelse
  3. Därför bör sådana bilder publiceras

Utan att invända mot det första påståendet vill jag hävda att brutaliteten kan skildras utan medföra lidande eller att offrens integritet kränks. Exempelvis kan säkerligen skickliga skribenter och tecknare åstadkomma det ”Wiseman” efterfrågar. Publiceringen av ovan nämnda video eller stillbilder från den är moraliskt förkastlig eftersom annat material kan uppnå samma eller likvärdiga effekter.

Förhoppningsvis fattar den publicistiskt mer mogna pressen bättre beslut än vad Nyheter24 har gjort i dag. Yttrandefriheten bör nyttjas moraliskt riktigt och med ett mycket stort ansvar. Då behandlar vi den med den respekt varje frihet förtjänar.

Diskutera och dela på Facebook och Twitter.