Två olika begrepp har upptagit en del av min tankeverksamhet den senaste tiden: frihet och autonomi. De förväxlas ofta, vilket ställer till med oreda i både politiska och filosofiska diskussioner. Autonomi handlar om agentens (med ”agent” menar jag aktören, vilket kan vara en individ, en organisation, ett företag, etc.) förmåga eller kapacitet att välja sina handlingar. Frihet handlar om frånvaron av andra agenters hindrande handlingar.

Säg att du är fjorton år och att du umgås med några vänner som har fått tag i starköl. De passar en ölburk till dig. Det känns fel, du känner dig inte trygg, och du vill inte dricka. Någon fäller en retfull kommentar och dina vänner skrattar och hetsar dig. Du öppnar ölburken och dricker mot din vilja. Är ditt val fritt? Vad ska omgivningen göra för att förhindra sådant?

För att förstå situationen korrekt och därmed kunna göra något åt den är åtskillnaden mellan frihet och autonomi viktig. Ditt val att dricka var fritt, men det var inte autonomt. Frihet handlar om frånvaro av hinder, vilket innebär att du är fri om ditt spektrum av valmöjligheter inte begränsas av andra agenter. Du hade valmöjligheten att inte dricka (liksom att du hade valmöjligheten att resa dig och lämna sällskapet). Ingen förde med tvång ölburken till din mun och masserade ditt svalj så att ölet rann ned i din strupe. Du var fri att inte dricka.

Men det bör inte påstås att ditt val att dricka var autonomt. Du var påverkad av ett starkt grupptryck. Du växte upp i en kultur där alkohol har en viss status. Du var bara fjorton år och kanske inte mogen nog att förstå konsekvenserna av dina – eller dina vänners – handlingar. Ditt spektrum av valmöjligheter färgades så att ditt omdöme endast med svårighet (eller inte alls) kunde skilja rätt från fel. Du var fri att inte dricka, men eftersom din autonomi var begränsad upplevde du inte denna frihet.

En åtskillnad mellan de två begreppen är essentiell för en sund analys, vad den än gäller. Eftersom ditt beslut att dricka öl inte var autonomt kanske vi vill hjälpa dig att bygga upp ditt självförtroende, eller liknande, så att du bättre kan hantera sådana situationer i framtiden. Hade ditt beslut inte varit fritt hade vi kanske ringt polisen, då du har blivit utsatt för våldshandlingar. Vi förstår dig och det som har hänt bättre genom att ha skillnaden mellan frihet och autonomi i åtanke. Samma sak gäller samhällsfrågor i stort.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet lät igår meddela att gymnasieskolan ska bli obligatorisk. Det är en frihetsinskränkning eftersom den begränsar agentens spektrum av valmöjligheter: stannar man hemma från skolan följer någon typ av tvångsåtgärd från samhällets sida. Men kanske är det en åtgärd som på sikt höjer agentens autonomi, då högre utbildning medför fler valmöjligheter (givet att åtgärden faktiskt når detta eller något annat ändamål).

Frihet är till skillnad från autonomi ett mycket tydligare värdeladdat begrepp. Autonomi är luddigt och retoriskt svårhanterat. Därför bäddas den typ av åtgärder som Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu genomför in i andra termer. Man vill sällan erkänna att man kränker någons frihet. Ibland blandas autonomi och frihet medvetet ihop för att man ska kunna kalla sig för en frihetskämpe. En sådan strategi är tvivelaktig på flera sätt – inte minst moraliskt.

För den som vill ha ordning och reda i terminologin och i filosofin är det förmodligen väldigt nyttigt att särskilja begreppen och tänka ordentligt på dem var för sig. Annars blandar man inte bara bort friheten – frånvaro av förtryck och diktaturskap, exempelvis – utan också precisionen i ens eget spektrum av valmöjligheter. Ska vi förstå varför fjortonåringar dricker öl (eller vad vi ska göra med skolväsendet) måste vi ha ordning och reda på våra begrepp. Det må vara krasst att kalla somliga val för fria, men det är icke desto mindre korrekt.