Aftonbladet har intervjuat killen som kastade en tårta i ansiktet på Göran Hägglund. På frågan om han inte tycker att en sådan handling skadar demokratin svarade han ödmjukt att han inte anser att vårt nuvarande system är demokratiskt. Att den svenska demokratin, som i princip toppar alla mätningar om institutionell stabilitet och demokratisk kvalitet, inte är tillräckligt demokratisk för att respekteras är en väldigt behändig ursäkt.

Denna ursäkt plockas ideligen fram av dem som inte får gehör när de prövar sina åsikter enligt spelreglerna. I stället för att då omformulera sig eller jobba hårdare och bättre attackerar de systemet som sådant. De är som barn som sparkar sönder sandslottet när det inte byggs precis så som de själva vill, men inte nog med det, de kissar också i sandlådan så att andra inte kan leka. ”Det var absolut inte svårt att komma nära Hägglund”, säger tårtkastaren utan att förstå hur värdefull denna tillgänglighet är – för varje tårtning blir det lite svårare att nå våra politiker; de drar sig lite längre från verkligheten och samhället blir lite svårare att förändra.

Jag är själv missnöjd med demokratin. Den omfattar alldeles för mycket av det som egentligen hör till individens okränkbara sfär. Men skönheten med demokratin är dess inbyggda tröghet som gör att mina idéer måste prövas gentemot andras innan de genomförs. Jag, som är övertygad om att demokratin idag kränker vissa rättigheter, spelar enligt reglerna eftersom jag kan ha fel. Tårtkastaren och den kommunistiska grupp han tillhör visar inte sin omvärld samma respekt. Varför inte? För att demokratin idag inte omfattar allt? Är samhället demokratiskt först när hela individens liv utformas enligt majoritetsbeslut?

Om tårtkastaren hade valt den fredliga vägen hade vi kanske vetat hur han vill utforma samhället och inte behövt spekulera fritt i saken, men nu har han suddat ut våra skäl att lyssna på honom. Du ser – alla förlorar på våld.

Diskutera och dela på Facebook och Twitter.