Jag såg just debatten i Agenda mellan Anders Borg och Magdalena Andersson. Bortsett från att det i nuläget ser ut att vara omöjligt för oppositionen att bilda regering har de rödgröna ett retoriskt övertag: deras idé om hur arbete skapas är enklare att kommunicera.

I vänsterpartierna antar man att arbete skapas genom politik. Därför kan de enkelt formulera ”jobbskapande” politik genom att höja skatten och peta in pengarna på ställen i ekonomin där de ser ut att göra mer nytta. Deras åtgärder är positiva, i bemärkelsen aktivt ingrepp.

Liberala ekonomer antar snarare att arbete inte skapas, utan uppstår naturligt vid frånvaro av hinder. Höga skatter gör det dyrt att anställa och att arbeta, varför arbetslöshet bäst bekämpas genom att man minskar motståndet för den jobbskapande process som utbyte av varor och tjänster är. Alliansens åtgärder är negativa, i bemärkelsen frånvaro av handling.

När frågan om arbetslöshet landar på bordet är positiva åtgärder enklare att kommunicera än negativa. ”Vi ska skapa jobb genom att stoppa X mycket pengar i sektor Y”, kan man säga. Negativa åtgärder kräver en förklaring, en beskrivning av en marknadsprocess. Det kan förvisso lindas in i konceptuella begrepp som ”arbetslinjen”, men sådana tappar snart sin lyster. Särskilt som själva frågeställningen – ”vad ska ni göra åt arbetslösheten?” – implicerar just en positiv aktion.

Vänsterdebattörer kan enkelt slänga sig med ord som ”stimulans” och förmedla budskapet i en lättförstådd mening som fastnar hos publiken. ”Ni ska få pengar”, är väl det enklaste exemplet. Men marknadsekonomisk teori är dynamisk och handlar inte om statiska tvärsnitt av typen ”Brun får mer när Grön får mindre”. Liberaler behöver utveckla ett eget språk för att kommunicera processer. Om inte för att vinna väljare så för att få mötas på lika villkor som vänsterorienterade i debatten: har man språket på sin sida möts man inte endast av frågor som implicerar positiva politiska ingrepp.

Att bygga språk är långsiktigt sett ett väldigt viktigt uppdrag för liberaler. Lika bra att börja med en gång. Några förslag på ett enklare ord än ”incitament”?

Diskutera och dela på Facebook och Twitter.