ickevald

Enligt en undersökning från Sifo har Miljöpartiet under valåret inte granskats kritiskt en enda gång i de största medierna. Överlag blir Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet till skillnad från de andra partierna vinklade positivt i media. Det här inlägget är ingenting annat än en blygsam liten påminnelse till alla journalister: vad säger Miljöpartiet om försvaret?

I 2005 års partiprogram kan man läsa följande:

Vi vill på sikt ställa om försvaret från ett militärt försvar till ett ickevåldsförsvar, som både kan göra insatser mot ickemilitära hot, hantera konflikter och föra ickevåldskamp vid ett eventuellt angrepp.

Miljöpartiet antog ett nytt partiprogram 2013, där försvaret knappt nämns alls. Bortsett från ett avståndstagande från medlemskap i Nato är följande textsnutt det tydligaste som går att utläsa under rubriken ”Ställ om försvaret för att hantera verkliga hot”:

Fred och trygghet i världen skapas genom öppenhet och dialog mellan världens länder, inte genom militär upprustning.

Därefter hänvisas läsaren till en ”fördjupning i ämnet Fred och Försvar” som handlar om en civil EU-fredskår. Såhär lyder underrubriken:

Det är före den första kulan har avlossats och hatet eskalerat som de fredliga lösningarna är en effektiv möjlighet.

Jag undrar, såg Miljöpartiet vad Putin hade för avsikter innan ryssarna gick in på Krimhalvön? Vilka fredliga lösningar ser Miljöpartiet som effektivt möjliga gällande Putins fortsatta framtidsplaner? Jag skulle gärna läsa en kritisk artikel om vad Miljöpartiet tycker i försvarsfrågan. Vilka är de ”verkliga hot” som försvaret ska ställas om för att hantera, och hur ska dessa hanteras? Är ”lydnadsvägran, generalstrejker och vägran att betala krigsskatt” fortfarande Miljöpartiets linje, fast det inte längre skrivs ut i partiprogrammet?

Diskutera och dela på Facebook och Twitter.