Idag skriver jag en krönika på Frihetssmedjan om att allting i samhället inte är så uppenbart eller så enkelt.

När vi ser lösningarna som så uppenbara och så enkla betraktar vi oss själva som en slags maktlös diktator. Våra tankar inleds alltid med ”om jag hade fått bestämma”. Men det får vi inte. För vilket värde har en människa i ett samhälle där någon annan förfogar över hennes liv, egendom och frihet?

Diskutera och dela på Facebook och Twitter.