Jag har hört att Winston Churchill sade att ”demokrati är det sämsta styrelseskicket bortsett från alla andra som har prövats”, och att ”det bästa argumentet mot demokrati är fem minuters konversation med en genomsnittlig väljare”. Kanske har citaten tillskrivits Churchill i efterhand – jag vet inte – men demokrati är faktiskt inte helt oproblematiskt. (Fråga vilken statsvetare som helst.)

Eftersom alla demokratiska röster väger lika tungt (eller lätt) har ingen mer makt än någon annan, varför det finns en irriterande bugg i systemet. Din granne kanske röstar på Vänsterpartiet och motiverar det med att hon gillar vinster i välfärden. Du kan försöka övertyga henne om att Vänsterpartiet då är fel val, men du kan inte tvinga henne att lyssna på dig. Hon får rösta på vad hon vill.

Demokratin har några spärrar som ska förhindra att dumdristigt röstande går för långt. Även om majoriteten skulle rösta för att Kim Andersson från Mora ska dränkas i tjära och rullas i fjädrar för skojs skull kommer så inte att ske. Beslutet kränker Kims rätt till sin egen kropp och sitt sinne. Denna rätt vill jag utvidga rejält. Den enskilde individens utrymme här i världen ska vara oåtkomligt även för demokratin. Detta utrymme är vad jag åsyftar när jag säger liberalism och frihet – individens rätt till frihet från godtycklig maktutövning.

Diskutera och dela på Facebook och Twitter.