En av de starkaste rösterna i biståndsdebatten tillhör Fredrik Segerfeldt. Jag sprang på hans uppsats ”Därför fungerar inte bistånd” som bygger på boken Gör ingen skada – biståndets hippokratiska ed av samma författare. Uppsatsens inledning lyder:

En genomgång av forskningen visar att 1) uthållig ekonomisk tillväxt är en nödvändig förutsättning för uthållig fattigdomsminskning, 2) forskningen trots upprepade försök misslyckats med att fastslå att bistånd leder till tillväxt, 3) ett lands institutioner är den viktigaste utvecklingsfaktorn på lång sikt och 4) bistånd tenderar att försämra dessa institutioner. Risken är därför stor att bistånd bidrar till att undergräva förutsättningarna för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Biståndsbranschen behöver tänka om sin verksamhet från grunden.

Segerfeldt visar därefter hur forskning som stöder bistånd systematiskt undanhåller datapunkter som strider med biståndspolitikens önskemål. Varför? En gemensam nämnare bland dessa forskare är att de finansieras av biståndsbranschen. Metastudier tyder i stället på att institutionell stabilitet och ekonomisk tillväxt bäst uppfyller de mål som biståndspolitiken har satt upp.

Det känns bra att ge, men kanske ska vi inte vara så säkra på att vi med hjälp av gåvor kan uppnå de resultat vi vill se.

Diskutera och dela på Facebook och Twitter.