I mina ögon har valåret hittills varit väldigt fult. Framför allt är det siffertrixningarna jag inte gillar. Idag har LO i sociala medier påstått att ”moderaterna i regeringskansliet” blir upprörda om en hänvisar till ”fakta”. Det säger alltså LO dagen efter att det framkommit att de själva inte kan styrka sina påståenden.

Det siffertrixande jag ogillar mest handlar om ”absoluta” och ”relativa” tal. I LOs kampanjande heter det att höginkomsttagare tjänar mer än låginkomsttagare på skattesänkningar. Det är sant, men bara ur ett perspektiv. Säg att både den som tjänar 100 000 och den som tjänar 10 000 kronor i månaden får 10% i sänkt skatt. Då får den förstnämnde behålla 10 000 medan den sistnämnde får behålla 1000 kronor extra efter skatt. Den rike tjänar mer i absoluta tal.

Samtidigt pratar Socialdemokraterna om att klyftorna växer under regeringen Reinfeldt. Om det stämmer (vilket är omstritt och avgörs av hur och vad en räknar) beror det på att, som stycket ovanför visar, att de rika ”tjänar mer” på skattesänkningar än de fattiga. Hos vänsterdebattörer heter det då ibland att ”fattigdomen ökar”. ”Arbetslinjen är också en fattigdomslinje”, skrev Agneta Berge i slutet av februari. Plötsligt har de absoluta siffrorna – där också de med låg inkomst får mer pengar – byts ut mot relativa.

Det hederliga vore att bestämma sig för ett begrepp, i stället för att försöka vilseleda allmänheten genom att anpassa siffrorna efter behov. Men hederlighet är inte alltid förenligt med den ”fakta” som anses krävas för att återställa LOs maktposition i politikens centrum. Ändamålet helgar tydligen medlen.

Diskutera och dela på Facebook och Twitter.