Jag skriver om min liberalism på Frihetssmedjan:

Liberalismen utgör det politiska ramverk som tillåter alla människor att ha olika uppfattningar om vad som är gott. Det är ramverket inom vilket vi fritt tillåts att organisera oss och verka för detta goda, och att ohindrat driva vår sak genom fredlig manifestation efter vårt eget tycke och omdöme.

Diskutera och dela på Facebook och Twitter.