I debatten om studiemedlen har jag sett några gamla vänsterideologiska one-liners grävas upp och dammas av. För det mesta är det enstaka Facebookposter och liknande så jag tänker inte länka och hänga ut någon här. Det som sägs är egentligen följande:

  1. Alla har rätt att göra det de brinner för
  2. En måste se till allas bästa

Dessa två påståenden går att formulera om efter behov och kasta in i alla ideologiska debatter. Skruva till dem lite, så sitter den liberale debattören plötsligt där och måste försvara alla Margaret Thatchers reformer. Men egentligen vill liberaler bara skicka tillbaka kritiken för det är just vänsterideologi som omöjliggör påståendena.

Alla har rätt att göra det de brinner för. Så länge det inte sker på någon annans bekostnad. I socialliberal, socialistisk eller kommunistisk ideologi används denna rätt bara som lockbete. Debattörer från detta håll lovar att (i olika hög grad) betala för den som vill bli matrecensent, musiker eller racingförare. Men löftet omfattar inte servitören, scenbyggaren och svetsaren. Liberaler protesterar helt enkelt mot att vissa lovar bort andras liv och egendom.

Det enda tekniska som kan göras ”för allas bästa” är i stort sett att slopa alla marknadsregleringar. Om människor tillåts att fritt byta saker med varandra som de vill används jordens resurser mest effektivt. Då kan flest drömmar gå i uppfyllelse. Men ”för allas bästa” är en farlig tanke. Borde exempelvis våldtäkt legaliseras om det skulle visa sig vara bättre ”för alla”? Nej. För det kränker principen om människans självbestämmande – liberalismens grundstomme.

Liberaler låter som onda människor just eftersom vi tar hänsyn till de sekundära effekterna av politiska löften. Vi undersöker om ändamålet kan uppnås med de tillgängliga medlen och sätter individens rätt till sin kropp och sitt sinne främst av allt. Det är hårt men verklighetsförankrat. Medan vänstertänkare gullar omkring med tomma ord gör liberala idéer världen till en bättre plats.

Diskutera och dela på Facebook och Twitter.