Förhållandena är helt annorlunda i det kommunistiska samhället, där ingen har en bestämd avgränsad verksamhetskrets utan där var och en kan utbilda sig i den riktning som han önskar. Staten reglerar produktionen, och detta gör det möjligt för mig att göra det ena i dag, det andra i morgon, jaga på morgonen, fiska på eftermiddagen, sköta kreatur på kvällen och kritisera efter kvällsmaten, allt efter vad jag vill, utan att jag för den skull någonsin blir jägare, fiskare, herde eller kritiker.

– Karl Marx

Att vara kommunist är att kämpa för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Ett samhälle där ingen tillåts berika sig på någon annan. Där allas frihet från förtryck banar väg för den enskilde att utveckla alla sina förmågor.

– Kommunistiska Partiet

Tortyr, godtyckligt fängslande, summariska avrättningar, tvångsaborter, sexuellt våld och svält som straff.

SvD om FN:s rapport från det kommunistiska Nordkorea


  • Karl Marx: ”Den tyska ideologin”, i Människans frigörelse (Stockholm, 1965)
  • Kommunistiska Partiet, ”Vår politik” (20/2 2014)