Idag skriver jag på Nocturums hemsida om vad John Locke skulle kunna tänkas ha sagt om vår moderna alkoholpolitik. Min läsning är klassiskt liberal och jag gör inga anspråk på att ha gjort den ”rätta” tolkningen.

Den moderna människans makt över sig själv borde, enligt en lockeansk tanketradition, inkludera makten över produktionen, handeln och konsumtionen av alkohol. Statsapparaten saknar rätt att bestämma vem som ska tillverka alkohol, hur den distribueras, vem som konsumerar den eller på vilket sätt. Allt sådant faller under civilsamhällets ansvar. Den enskilda människan har rätt att njuta av naturens frukter så som hon själv behagar, även om dessa råkar vara jästa äpplen. Sådant får inte ens goda avsikter ta från civilsamhället.