Idag tar Correns ledarsida avstamp i min debattartikel om filosofi i grundskolan:

Med bildning kommer förståelse för vår omvärld och våra medmänniskor. På lördagens debattsida i Corren argumenterade Jesper Ahlin, fil kand i praktisk filosofi, för att filosofi bör läras ut redan i grundskolan. Inte för att alla barn ska bli filosofer, utan för att filosofistudier lär människan att tänka kritiskt och strukturerat vilket i sin tur leder till ökad tolerans för oliktänkande. ”Sådana färdigheter är av fundamental vikt för det civiliserade samhället”, menar Ahlin.