Idag skriver jag på Correns debattsida att filosofi borde läras ut redan i grundskolan:

Studier i filosofi lär människan att tänka kritiskt och strukturerat, och med denna autonomi följer även tolerans för oliktänkande utan att man för den sakens skull accepterar eller stöder bristfälliga resonemang.

Sådana färdigheter är av fundamental vikt för det civiliserade samhället och kräver mer än vad dagens icke-filosofiska skola kan leverera. Därför bör filosofi läras ut och användas redan i grundskolan.

Angränsande inlägg: Correns ledarsida spinner vidare på min text