Jesper Ahlin Marceta, Ph.D.

Affiliation

Division of Philosophy
KTH Royal Institute of Technology
Stockholm, Sweden

Expertise

Political philosophy, applied ethics

Contact

jahli /a/ kth.se

I am a researcher and teacher in philosophy. My main interests are in applied ethics and political philosophy. I am currently working on a research project on moral individualism. I am also editing a Theoria special issue on personal autonomy: call for papers.

🇸🇪 Jag är forskare och universitetslärare i filosofi. Mina främsta intressen är inom politisk filosofi och tillämpad etik. Jag har till exempel publicerat forskningsartiklar om autonomi, forskningsetik och evidensbaserad policy i olika internationella facktidskrifter.

Just nu arbetar jag med ett forskningsprojekt om individualism. I korthet är individualism ett moraliskt synsätt där människan står i centrum, snarare än exempelvis kollektiv som familjen eller nationen. Jag har skrivit flera blogginlägg om individualism, men har också diskuterat ämnet i olika debattartiklar och bokkapitel.

Jag deltar regelbundet i samhällsdebatten med både populärvetenskapliga och opinionsbildande texter och föredrag. Ett urval av dessa finns samlade här. Kontakta mig gärna om du är intresserad av att anlita mig för text eller tal.