Jesper Ahlin Marceta, Ph.D.

Affiliation

Division of Philosophy
KTH Royal Institute of Technology
Stockholm, Sweden

Expertise

Political philosophy, applied ethics

Contact

jahli /a/ kth.se

🇬🇧 I am a researcher and teacher in philosophy. My main interests are in political philosophy and applied ethics. You are welcome to send me a request to write or talk about, e.g., moral and political philosophy in general or political liberalism and personal autonomy in particular. Press photos are available for download here.

🇸🇪 Jag är forskare och universitetslärare i filosofi. Mina främsta intressen är inom politisk filosofi och tillämpad etik. Skicka gärna en förfrågan om att skriva eller föreläsa om exempelvis etik och politisk filosofi i allmänhet eller liberalism och personlig autonomi i synnerhet. Pressfoton finns tillgängliga för nedladdning här.

Texts and public appearances

Popular texts and opinion pieces

2019-10-18 Nyansera den viktiga debatten om individualism – vår ideologi
2019-07-03 Individualismen kan ena socialister och liberaler i tidskriften Frihet
2018 Värdepluralism och rättvisa: David Schmidtz. I P. Krassén (Red.), Ny Liberalism (ss 75–106). Timbro
2018 Politisk filosofi idag: Intervju med Elena Namli, professor i teologisk etik vid teologiska institutionen, Uppsala universitet. Tidskrift för politisk filosofi 22(1), 13–19
2018-11-08 Ett humeanskt försvar av äganderätter
2018-08-14 Is gender studies a legitimate field of intellectual inquiry?
2018-03 Högst oklart vad socialdemokrater vill i tidskriften Liberal Debatt
2017 Politisk filosofi idag: Intervju med Åsa Burman, lektor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för framtidsstudier. Tidskrift för politisk filosofi 21(3), 29–36.
2017 Politisk filosofi idag: Intervju med Marcus Agnafors, filosofie doktor i praktisk filosofi och lektor vid Högskolan i Borås. Tidskrift för politisk filosofi 21(1), 33–43.
2017-05-07 Varför filosofi är viktigt för arkeologi, gästblogg på arkeologisajten Arkeloggen (återpublicerad här)
2016 Förord. I: E. Butler, Klassisk Liberalism: En introduktion (ss 11–22). Timbro.
2016-10 När ska man ingripa mot religiös fanatism? Sans 2016(4)
2015-10-17 Libertarianism – vilket självägandeskap? på sajten Frihetssmedjan (nu offline)
2015-07-25 Öppna gränserna i Upsala Nya Tidning
2014-01-07 ‘John Locke’ om den svenska alkoholpolitiken idag, Nocturum
2014 John Locke: Om individens naturliga rätt till sitt eget förnuft. Klassiska tänkare om alkoholfrågan, O. Jalkevik (red), Nocturum
2013-12 Framtiden och plikterna, Svensk Linje 13(4)
2013-08-03 Mer filosofi stärker samhället, Corren (Ledare 2013-08-06: Bildning är lära för livet)

Public appearances

2019-07-08 Interview with KTH / Intervju med KTH
2019-05-29 Moral Trade-Offs in the Development and Use of Biotechnology, iGEM, Stockholm University
2018-10-25 Autonomi och frihet. Podcasten Aning.
2018-06-20 Moralfilosofi och patientcentrerad vård – vad är rätt och vad är fel? Lumell Associates
2018-04-26 Inomborgerliga värdekonflikter från ett liberalt perspektiv, Heimdal, Uppsala
2017-11-08 Individualisten John Stuart Mill, LUF Storstockholm
2017-11-02 Moraliskt ansvar och etiskt tänkande, Ingenjörer utan gränser, Uppsala
2017-10-26 Älskade liberalism, förbannade liberaler, CS Stockholm
2017-10-01 Älskade liberalism, förbannade liberaler, Rättviseförmedlingen
2017-04-22 Filosofin och liberalismen, Stureakademin
2017-02-15 En modern klassisk liberalism, CS/CUF Uppsala
2017-01-13 Liberalism 1.0, panelsamtal, Timbro
2016-05-31 Individualism, autonomi och samtycke, LUF Uppsala
2016-05-14 Nyvänsterns teori och politik, LUF:s spetsutbildning
2016-04-19 Libertarianism vs. liberalism, LUF Stockholm
2016-04-16 Libertarianism som policyredskap? Stureakademin
2015-02-24 Den nya vänstern, Geijerska studentföreningen
2014-01-07 John Lockes filosofi tillämpad på dagens svenska alkoholpolitik, Nocturum