Jesper Ahlin Marceta, Ph.D.

Affiliation

Postdoctoral researcher
Faculty of Law
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Tbilisi, Georgia

Expertise

Political philosophy, applied ethics

Contact

jesahlmar /a/ gmail.com

English

I am a researcher in philosophy. My main interests are in political philosophy and applied ethics, and my articles are published in peer-reviewed journals such as Evidence & Policy, Monash Bioethics Review, and Medicine, Health Care and Philosophy. I am currently working on a research project on moral individualism. I am also editing a Theoria special issue on personal autonomy: call for papers. Since the fall of 2018 I have been based in Tbilisi, Georgia.

Svenska

Jag är forskare i filosofi. Mina främsta intressen är inom politisk filosofi och tillämpad etik. Jag har till exempel publicerat forskningsartiklar om autonomi, forskningsetik och evidensbaserad policy i olika internationella facktidskrifter. Sedan hösten 2018 har jag varit baserad i Tbilisi, Georgien.

Just nu arbetar jag med ett forskningsprojekt om individualism. I korthet är individualism ett moraliskt synsätt där den enskilde människan står i centrum, snarare än exempelvis familjen, klassen, nationen, religionen eller traditionen. Jag har skrivit flera blogginlägg om individualism, men har också diskuterat ämnet i andra forum.

Jag deltar regelbundet i samhällsdebatten med både populärvetenskapliga och opinionsbildande texter och föredrag. Ett urval av dessa finns samlade här. Kontakta mig gärna om du är intresserad av att anlita mig för text eller tal.

WordPress.com.