Jesper Ahlin Marceta

PhD student, Division of Philosophy
KTH Royal Institute of Technology
Stockholm, Sweden
Research and teaching:
Applied ethics, bioethics, political philosophy
Contact:
jahlinmarceta /a/ gmail.com

Research

My PhD thesis is on the concept of personal autonomy in bioethics. I am interested in authenticity, i.e., what it means to be ”genuine,” ”real,” ”true to oneself,” or similar, and how the notion may be relevant in biomedicine. My aim is to make theoretical ideals of authenticity practically useful. Read about my research interests, publications, and presentations here.

Teaching

I have more than 300 hours (March 22, 2018) of teaching experience from lecturing and holding seminars. I am responsible for various courses and modules in applied ethics at KTH, and have visited other universities as an invited guest lecturer to teach research ethics, philosophy of science, and political philosophy. Read more about my teaching here.

More

As of January 2018 I am the editorial assistant at the peer-reviewed academic journal Theoria. I also conduct interviews with political philosophers for the Swedish journal Tidskrift för politisk filosofi (”Journal of political philosophy”), and participate regularly in public debate by lecturing and writing on various topics in ethics and political philosophy. See CV for more information.

Om mig

Jag är doktorand vid Avdelningen för filosofi på Kungliga Tekniska högskolan. Min forskning handlar om autonomibegreppet och dess tillämpningar i biomedicin. Mer specifikt skriver jag min avhandling om autenticitet, det vill säga vad det innebär att vara ”genuin”, ”sann gentemot sig själv”, eller liknande, och hur teoretiska ideal om autenticitet kan göras användbara i praktiken.

Mina undervisningsuppdrag gäller framför allt tillämpad etik. Jag föreläser och håller seminarier om forskningsetik, ingenjörsetik, djuretik, och så vidare, men jag har även erfarenhet från att ha undervisat i vetenskapsfilosofi.

Jag är också intresserad av politisk teori, då särskilt liberalism som politisk idétradition. Inom akademin har jag bland annat organiserat workshops om libertarianism och klimatetik, utanför akademin skriver och föreläser jag regelbundet om liberalism. Läs mer om mina tal och texter här, eller besök min blogg.

Sedan januari 2018 är jag redaktionsassistent på den filosofiska facktidskriften Theoria. Jag är också en av dem som driver intervjuserien ”Politisk filosofi idag” med akademiskt verksamma politiska filosofer i tidskriften Tidskrift för politisk filosofi.