Jesper Ahlin Marceta

PhD student, Division of Philosophy
KTH Royal Institute of Technology
Stockholm, Sweden

Expertise

Applied ethics, bioethics, political philosophy

Contact

jahlinmarceta /a/ gmail.com

About me

I am a PhD student at the Division of Philosophy, KTH Royal Institute of Technology. My research is on the concept of personal autonomy and its applications in biomedicine.

My teaching is mostly in applied ethics. I lecture and hold seminars in research ethics, engineering ethics, animal ethics, and so on, but have also taught philosophy of science.

I am also interested in political theory, especially the history and philosophy of liberalism. Among other things, I have organized academic workshops on libertarianism and climate ethics.

In 2017-18 I did interviews with political philosophers for the Swedish journal Tidskrift för politisk filosofi (”Journal of Political Philosophy”). As of 2018, I am the editorial assistant at the philosophy journal Theoria.

Om mig

Jag är doktorand vid Avdelningen för filosofi på Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Min forskning handlar om autonomibegreppet och dess tillämpningar i biomedicin.

Mina undervisningsuppdrag gäller framför allt tillämpad etik. Jag föreläser och håller seminarier om forskningsetik, ingenjörsetik, djuretik, och så vidare, men jag har även erfarenhet från att ha undervisat i vetenskapsfilosofi.

Jag är också intresserad av politisk teori, då särskilt liberalism som politisk idétradition. Inom akademin har jag bland annat organiserat workshops om libertarianism och klimatetik.

2017-18 bidrog jag till intervjuserien ”Politisk filosofi idag” med akademiskt verksamma politiska filosofer i tidskriften Tidskrift för politisk filosofi. Sedan 2018 är jag redaktionsassistent på den filosofiska facktidskriften Theoria.