Jesper Ahlin Marceta, Ph.D.

Division of Philosophy
KTH Royal Institute of Technology
Stockholm, Sweden

Expertise

Applied ethics, bioethics, political philosophy

Contact

jahli /a/ kth.se
ResearchGate
Facebook
Twitter

About me

I am a researcher in philosophy. My main interests are in political philosophy and applied ethics. More specifically, I have published about the concept of personal autonomy in bioethics. I also teach research ethics, ethics of biotechnology, and more.

You are welcome to send me a request to write or talk about topics such as moral and political philosophy in general or political liberalism and personal autonomy in particular.

Om mig

Jag är forskare i filosofi. Mina huvudsakliga intressen är inom politisk filosofi och tillämpad etik. Jag har publicerat främst om begreppet personlig autonomi i bioetik, men undervisar också bland annat om forskningsetik och bioteknologins etik.

Skicka gärna en förfrågan om att skriva eller föreläsa om exempelvis etik och politisk filosofi i allmänhet eller politisk liberalism och personlig autonomi i synnerhet.