Jesper Ahlin Marceta, Ph.D.

Affiliation

Postdoctoral researcher
Faculty of Law
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Tbilisi, Georgia

Expertise

Political philosophy, applied ethics

Contact

jesahlmar /a/ gmail.com

English

I am a researcher in philosophy. My main interests are in political philosophy and applied ethics, and my articles have appeared in peer-reviewed journals such as Erkenntnis, Evidence & Policy, and Medicine, Health Care and Philosophy. I am currently working on a research project on moral individualism. I am also editing a Theoria special issue on personal autonomy: call for papers. Since the fall of 2018 I have been based in Tbilisi, Georgia.

Svenska

Jag är forskare i filosofi. Mina främsta intressen är inom politisk filosofi och tillämpad etik. Jag har till exempel publicerat forskningsartiklar om autonomi, forskningsetik och evidensbaserad policy i olika internationella facktidskrifter. Sedan hösten 2018 har jag varit baserad i Tbilisi, Georgien.

Just nu arbetar jag med ett forskningsprojekt om individualism. I korthet är individualism ett moraliskt synsätt där den enskilde människan står i centrum, snarare än exempelvis familjen, klassen, nationen, religionen eller traditionen. Till de filosofiska problem som är förknippade med individualism hör bland annat om, och i sådana fall hur, synsättet kan rättfärdigas och hur människan bör modelleras i moraliskt och politiskt tänkande.

Jag deltar regelbundet i samhällsdebatten med både populärvetenskapliga och opinionsbildande texter och föredrag. Ett urval av dessa finns samlade här. Jag sitter också i redaktionen för tidskriften Liberal Debatt och är redaktör för Svensk filosofi.

WordPress.com.