Jesper Ahlin Marceta, Ph.D.

Division of Philosophy
KTH Royal Institute of Technology
Stockholm, Sweden

Expertise

Applied ethics, bioethics, political philosophy

Contact

jahli /a/ kth.se
ResearchGate
PhilPeople
ORCiD
Facebook

About me

I am a researcher in philosophy. My main interests are in political philosophy and applied ethics. More specifically, I am specialized in personal autonomy, which means self-governance. I also teach research ethics, ethics of biotechnology, and more.

You are welcome to send me a request to write or talk about topics such as moral and political philosophy in general or political liberalism and personal autonomy in particular. Press photos are available for download here.

Om mig

Jag är forskare i filosofi. Mina huvudsakliga intressen är inom politisk filosofi och tillämpad etik. Jag är specialiserad på personlig autonomi, vilket betyder självstyre, men undervisar också bland annat om forskningsetik och bioteknologins etik.

Skicka gärna en förfrågan om att skriva eller föreläsa om exempelvis etik och politisk filosofi i allmänhet eller politisk liberalism och personlig autonomi i synnerhet. Pressfoton finns tillgängliga för nedladdning här.